“STRATEJİK EYLEM PLANINA ‘İKLİM’  DÂHİL EDİLMELİ”

1456

Nilgün KAYA

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen 350.org sitesi üzerinden başlattığı imza kampanyası ile Ayvalık Belediyesi’nin 2019-2024 Stratejik Planına, İklim Eylem Planının dâhil edilmesini istedi.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan genel de, yerel yönetimlere iklim değişikliği sebepli afetlere karşı önlem alma sorumluluğu verdiğini hatırlatan Özgen, Ayvalık Belediyesine konuyla ilgili dilekçe de verdiğini belirterek, “Genelge, yerel yönetimlerin ‘soruna yerinde ve öncelikle müdahale etme kabiliyetine ve sorumluluğuna sahip’ olduğunu belirtmektedir. Bu sebeplerle, içinde bulunduğumuz stratejik planlama sürecinde, belediye bütçesinin temelini oluşturan stratejik plan ve yıllık performans programında İKLİM başlığının yer almasını ve belediyenin, katılımcılık ilkesi yoluyla İklim Eylem Planı’nı hazırlaması için imza kampanyasını  katılmanızı talep ediyoruz. Aşağıdaki linki tıklayarak imza kampanyasına katılmanızı rica ediyoruz. https://act.350.org/signup/iik-ayvalik?fbclid=IwAR2cE9dnrUhH7k2LKWRRIB_rcNP45JbQgE4LhCuNfVJUxRLcPBcBsUi2Xx8” dedi.

Kampanya açıklamasında, ‘Gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiren insan sebepli iklim değişikliği, kentler için de büyük bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmakta. Üstelik iklim değişikliğinin şu anki haliyle devam etmesi durumunda 2030’lu yıllarda Türkiye’de sıcaklıkların bugüne göre; Yıllık ortalamada 2.5˚C-4˚C arasında artması beklenmektedir. Yağışların, Karadeniz Bölgesi’nde %10-20 arasında artması, Güney bölgelerinde ise %30’a varan oranda düşmesi öngörülmektedir. Bunlara bağlı olarak su kaynaklarında ciddi oranlarda kayıplar, kuraklık ve çölleşmenin artması, tarımda verim kaybı, orman yangınlarının sayı ve etkisinde artış, biyolojik çeşitlilikte önemli kayıplar ortaya çıkacaktır. Su kıtlığı, tarım faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapıldığı kırsal alanlar kadar, su talepleri giderek artan kentleri de tehdit etmektedir. Dünyamızın ve ülkemizin karşı karşıya olduğu iklim krizine karşı yerel yönetimlere de sorumluluklar düşmektedir. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan genel de, yerel yönetimlere iklim değişikliği sebepli afetlere karşı önlem alma sorumluluğu vermektedir. Genelge, yerel yönetimlerin “soruna yerinde ve öncelikle müdahale etme kabiliyetine ve sorumluluğuna sahip” olduğunu belirtmektedir. Bu sebeplerle, içinde bulunduğumuz stratejik planlama sürecinde, belediye bütçesinin temelini oluşturan stratejik plan ve yıllık performans programında İklim başlığının yer almasını ve belediyenin, katılımcılık ilkesi yoluyla İklim Eylem Planı’nı hazırlamasını talep ediyoruz’ deniliyor.