“ARITMA İÇİN HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

1141

Nilgün KAYA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ‘Ayvalık Atık su Arıtma Tesisi ve derin deniz deşarj sistemi hakkında güncel bilgi’ başlığı ile yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ‘Ayvalık’ta bulunan Sivil Toplum Örgütleri ve Çevre Platformunca 5 Haziran tarihinde yapılacağı açıklanan basın açıklaması öncesinde kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Ayvalık Belediyesi’nce, yap–işlet-devret modeli ile özel bir firmaya yaptırılan Ayvalık Atık su Arıtma Tesisi, 27.02.2015’te, geçici kabulü Ayvalık Belediyesi’nce tamamlanmış ve bu tarihten itibaren sözleşmeden doğan tüm haklar korunarak, BASKİ kontrolünde aynı firmaca işletilmeye devam edilmiştir. Ancak işletmeci firma, tesisi prosese uygun ve verimli bir şekilde çalıştıramadığından BASKİ Genel Müdürlüğü’nce 24.03.2017 tarih ve 55 Karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile anılan işin sözleşmesi fesih edilmiştir. Tesisin mevcut durumunun tespiti ve yapılması gereken işler ve bedelinin belirlenmesi için mahkemeye müracaat edilmiş ve bilirkişi tespitlerini yapmıştır. BASKİ Genel Müdürlüğümüz 28/04/2017 tarih 73 sayılı yönetim kurulu kararı ile tesisin ivedilikle işler hale getirilmesi ve bu işlemler için yapılacak bu harcamaların yüklenici firma ile yatırımın, sözleşmenin kalan süresine karşılık nakdi değerinin hukuksal zeminde tespitinde mahsuplaşılacak bedele esas olacak şekilde belgelendirilmesine karar verilmiş olup, ihale süreci başlatılarak BASKİ sorumluluğunda çalıştırılması kararlaştırılmıştır. Tesisin sözleşme şartlarında işletmeye alınabilmesi için Atık su Arıtma Tesisi Revizyonu İşi 11.10.2017 tarihinde açık ihalede usulü ile gerçekleştirilmiştir. Ayvalık Atık su Arıtma Tesisi Revizyonu yapım işinin sözleşmesi 14.12.2017 tarihinde imzalanmış olup, 19.12.2017 tarihinde yer teslim işlemleri yapılmıştır. Ancak Ayvalık 2.Asliye Hukuk Mahkemesince hukuki süreç devam ettiğinden revizyon işlemlerine başlanılmaması hususu bildirilmiştir’.

“EVSEL ATIK SULAR İÇİN ARITMA TESİSATINA İHTİYAÇ DUYULMAKSIZIN DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLMEKTE”

‘Diğer taraftan; çevre mevzuatında, evsel atık sular (kanalizasyon) için, arıtma tesisine ihtiyaç duyulmaksızın, yasal ve bilimsel esaslara uygun yapılmış, derin deniz deşarjına izin verilmektedir. Bu kapsamda; Ayvalık Derin Deniz Deşarj sitemi bilimsel ve yasal şartlara uygun olarak yapılmış olup, 17 Mayıs 2017 tarihinde işletmeye alınmıştır.  Ayvalık derin deniz deşarj hattında yenileme kapsamında; 630 mm çapında polietilen borularla 955 metre denizin içerisinde boru döşenerek, eksi 30 metre derinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kriterlerine uygun olarak atık su deşarjı sağlanmış ve körfezin kirlenme ihtimali tamamen önlenmiştir. Deniz deşarjı sisteminin işletmeye alınmasından sonra, Uluslararası Çevre Ödülü olan Mavi Bayrak, derin deşarj sisteminin yapıldığı yere yakın Engürü Tatil Sitesi plajı ve  Engürü Tatil Sitesi Batı Plajı ile birlikte Ayvalık Belediye plajına da verilmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak, Ayvalık Plajlarının mavi bayrakları, Türkiye Çevre Vakfının Mavi Bayrak Haritasında yerini almıştır. Tüm bu süreçler devam ederken Ayvalık Atık su Arıtma Tesisinde yüklenicinin faaliyetlerini durdurduğu tarihten bu yana da bölgenin evsel nitelikli atık suları Şirinkent mevkiinde bulunan mevcut derin deniz deşarjı ile bertaraf edilmeye devam edilmektedir. Deniz suyunun kontrolü İl Halk Sağlığı tarafından yapılmakta olup, yapılan kontrol ve analiz sonuçları yuzme.saglik.gov.tr adresinde düzenli olarak yayınlanmakta ve sonuçların deniz suyunun sağlık açısından sorun teşkil etmeyecek durumda olduğu izlenmektedir.

Bunun yanı sıra Madra Barajı Havzası’nda işletme ruhsatları Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Madencilik faaliyetleri, Madra Barajı’nın yapımından önce başlamıştır. Madra Barajı’ndan Ayvalık ilçemizin içme suyu ihtiyacı için yapılacak tahsis öncesinde BASKİ Genel Müdürlüğümüzce yanlış algılara meydan vermemek için, su numuneleri alınarak analizler yaptırılmış olup, yaptırılan analizlerde madencilik faaliyetlerinden kaynaklı, insan sağlığını bozacak herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır’ denildi.