TMMOB MİMARLAR ODASI BALIKESİR ŞUBESİNDE YENİ DÖNEM

644

Nilgün KAYA

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi 16. Dönem Olağan Genel Kurul süreci tamamlandı.

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği genel kurul süreciyle, 2022-2024 yılları arasında görev yapacak 16. Dönem Şube Yönetim Kurulunu, Şube Denetleme Kurulunu, Şube Soruşturma/Uzlaştırma Kurulunu seçti.

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi seçimlerine tek liste ile katıldı. 19 Şubat 2022 Cumartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen 16. Dönem Olağan Genel Kurulunda 15. Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarına ilişkin görüşler dile getirildi, öneri ve talepler sunuldu. 20 Şubat Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında da seçimler gerçekleşti.

Betül Dikici başkanlığındaki yönetim kurulunda Cüneyt Konak, H. Sinan Balcı, Doğaç Arabacı, İlksen İçer Kınay, Serhat Yalçınkaya, Yurdanur Köse yer aldı. Şube Denetleme Kurulu’na Ercan Şahingiray, Ali Koç, Esin Küçük, Şube Soruşturma Uzlaştırma Kurulu’na A. Deniz Kabakoğlu, A. Sinan Tibet ve Oğuz Erkan seçildi.

Betül Dikici yaptığı açıklamada, ” “Mimarlıkta gereksinim duyulan farkındalıkları, düşünsel katılımı arttırabilmek, ortak hedeflerimizi ve sorumluluklarımızı meslek açısından bakarak yeniden vurgulayabilmek ve yaşadığımız çevrenin ve kentlerin rant ve imar furyası odaklı gelişimi karşısında mesleğimizin ilkeleri doğrultusunda bilimsel gerçekleri göz ardı etmeden sağlıklı yaşam koşullarını ve kalitelerini karşılamak amacındaydık. Bu arada 2020 yılının başından bu yana yaşadığımız pandemi süreci hepimize yaşam biçimlerimizi, üretim-tüketim alışkanlıklarımız ile doğa, çevre ve sosyal sorunlar karşısındaki duyarlılıklarımızı gözden geçirmemiz gereğini yeniden hatırlattı. Yaşadığımız kriz diğer bir taraftan toplumsal adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ve bu bağlamdaki yönetimsel, ekonomik ve siyasal sorunları da açıkça gözler önüne serdi.

Bu çerçevede mesleğimiz açısından tartışılması, düşünülmesi gereken çok sayıda başlık olduğu gibi, yaşanan süreçlerin meslektaşlarımız üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesi gibi önemli çalışmalar yapılması gerektiğini gördük. Bugün kentsel ve mimari tasarım süreçlerinin çağdaş, bilimsel araştırmalar rehberliğinde, uzman katkılarıyla ve toplumsal, yerel katılımlarla desteklenmesi anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini ve bu anlayışın kapsayıcı, yaratıcı tartışmalarla, günümüz olanaklarını kullanan yenilikçi yöntemlerle yaşama taşınarak hepimizin sağlıklı yaşam çevrelerimizin olması gerektiğini de hep birlikte gördük. Mimarlık mesleğimizin ve meslektaşlarımızın daha sağlıklı, kaliteli, güvenli bir kentsel gelecek için üstlendiği önemli rolü ve bunun ortak geleceğimiz açısından yaşamsal değerinin olduğu gerçeğini biliyoruz.

Yaşanan bu dönemde ekonomik krizle birlikte artan erişilebilir konut ihtiyacına, bu bağlamda derinleşen eşitsizliklere, kamusal mekanların bir yandan denetim altına alınırken diğer taraftan da pandemi sürecinde ne kadar yaşamsal olduğuna ve iklim değişikliğinin özellikle kırılgan coğrafyalar ve kentler üzerindeki yıkıcı etkisini de gördük.

BM-Habitat’a göre dünya üzerindeki 1.8 milyardan fazla insanın elverişli konuta ihtiyacı var. UIA, 2030 yılında dünya nüfusunun %40’ının iş, eğitim, sağlık ve kamusal hizmetlere erişimin bir ön koşulu olan elverişli konuta erişime ihtiyacı var. Tasarım, kentlerin elverişli şekilde planlanmasına katkıda bulunmak, fikirleri hayata geçirmek, tartışmayi teşvik etmek ve dönüşümlerin uygulanabilirliğini sağlamak için önemli bir araçtır.Rio Şartı’ndaki gibi biz mimarlar karmaşık zorluklara yanıt vermeye donanımlıyız ve fırsat verildiğinde de yeni sürdürülebilir kalkınmaların, gelişiminde ve uygulamalarında etkili oluyoruz. Bu nedenle de daha fazla mimarlıktan konuşmak, mimarlığa daha fazla alan açmak için tüm meslektaşlarımız, mimarlık öğrencilerimiz, kentle ilgili karar vericiler ve tüm bileşenlerimiz ile yolculuklar yapıyoruz. Mimarlar Odası Balıkesir Şube olarak; bizlere destek veren tüm meslektaşlarımıza, teşekkür ederiz.” Dedi.