İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SIFIR ATIK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞTAYI

171

Nilgün KAYA

Ayvalık’ta ‘Yerelde iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji’ konulu çalıştay düzenlendi.

Ayvalık Belediyesi tarafından, Halil Başyazgan Küçükköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya; Yüksek Çevre Mühendisi-Koru Çevre Kurucu Ortağı Deniz Tosun, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Doç. Dr. Baybars Fil “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık”, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Balıkesir İl Müdürlüğü Personeli Gökhan Öktem “İklim Değişikliği”, İnşaat-Çevre Mühendisi Gamze Gülbay “Enerji” konularında konuşmacı olarak katıldı. Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda, Belediye Başkanı Mesut Ergin, sürdürülebilir çevre yaklaşımının toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı olduğuna vurgu yaptı .

Çalıştayda konuşan Yüksek Çevre Mühendisi-Koru Çevre Kurucu Ortağı Deniz Tosun, hazırladıkları çalıştayla atık yönetimi, sıfır atık, iklim değişikliği, enerji konularını irdelerken bu alanlarda yerelde gerçekleştirebilecek sürdürülebilir çözümlerin üzerinde durmak ve sorunlara kalıcı ve katılımcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“Dünya bir derece ısındı. Bu ısınma sonucu iklimde büyük değişiklikler oldu”

Temiz, sağlıklı ve yeşil çevre çağdaşlığın simgesi olduğu kadar böyle bir ortamda yaşamanın da bireylerin temel hakkı olduğunu savunan Tosun, “Çevre hakkı evrensel insan hakları kapsamında yer alır. Ekolojik dengeleri gözetmeyen kalkınma çabaları sürdürülebilir değildir. Bu nedenle, üretim, büyüme, sanayileşme, kentleşme uğraş ve politikaları, ne pahasına olursa olsun anlayışı ile değil, çevreyi ve doğayı kirletip tahrip etmeden yürütülmelidir. Sanayileşme ve enerji tüketimi ile çevre koruma politikaları birbirinin engeli değil, beraber geliştirilmeleri gereken hedeflerdir. Teknoloji tercihlerinde çevreyi koruma boyutu kesinlikle dikkate alınmalı; çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili teknolojilerin transferi, özümlenmesi ve üretimi desteklenmelidir. Tüketici toplumu ile çevre korumacılığı arasında dengeli bir ilişki kurmak için çaba harcanmalı, çevrenin kirlenmesinin bedelini kirletenin ödemesini sağlanmalı, çevre sorunları yaratma olasılığı bulunan yatırım ve uygulamalarda yöre halkının bilgilenmesi sağlanmalı; temiz, sağlıklı ve yeşil bir dünya için çevrenin ve doğanın korunması bilincini yaygınlaştırmak için, tanıtsal ve eğitsel faaliyetlere önem verilmelidir. Hepimizin bildiği gibi küresel ısınma dünyamızın en büyük sorunlarından biri; sanayi öncesi döneme göre dünya bir derece ısındı. Bu ısınma sonucu iklimde büyük değişiklikler oldu. Deniz seviyesi yükseldi, buzullar erimeye başladı. Sera gazı emisyonlarının artması ve azaltılamamasının bir sonucu olarak küresel ısınmanın 2050’lerde 1,5 derece sınırını aşması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Akdeniz’de tatlı su kaynaklarının yüzde 10’a yakın azalması, yangınların yüzde 37 oranında artması, Avrupa şehirlerinde sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 15 ile yüzde 22 oranında artması söz konusu. Buzullardaki erime sonucu deniz seviyesinin yükseleceği, sahillerde yaşayan 400 milyon insanın hayatını kaybedebileceği ya da kaybetmemek için evini, yurdunu terk edeceği öngörülüyor. Sadece bu veriler dahi bize, acilen doğa ve çevreye bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini, doğayı ve çevreyi harcanabilir ve kendiliğinden yenilenen kaynaklar olarak değil, korunması ve sürdürülmesi bizim tarafımızdan sağlanacak bir miras olarak görmemiz gerektiğini anlatıyor” dedi.

“İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için bireylerden genele herkesin çalışması gerekiyor”

Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Gökhan Öktem, İklim değişikliği ve etkileri konusunda sunum yaptı. Sunumunda; İklim değişikliğinin ülkemizi ve dünyayı etkilediğini, yerelden ulusala iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için bireylerden genele herkesin çalışmasının önemli olduğunu, değişen iklim sürecine uyum konusunda daha fazla çalışılması gerektiğini belirten Öktem, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapmış olduğu çalışmaları, ülkemizdeki iklim değişikliği konusundaki afetleri ve iklim değişikliği ve uyum konusundaki ulusal ve uluslararası iyi örnekleri katılımcılarla paylaştı.

Çalılştayda konuşan Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Baybars Fil ise atıkların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret ederek, konuyla ilgili beş önemli noktaya dikkat çekti.

Doç. Dr. Fil, “Tek amacımız israfı önlemek, doğal kaynakları az kullanmak olmalı. Atık miktarını azaltmalı ve ihtiyaç fazlası kullanımların önüne geçmeliyiz. Bunun içinde en önemli aşama atıkların kaynağında ayrıştırılmasıdır” dedi.

Çalıştayın öğle yemeğinin ardından gerçekleşen ikinci etabında ise; çevre Mühendisi Büşra Şirin “Ayvalık İlçesi Sıfır atık Koordinasyon Biriminin Oluşturulması ve İlçedeki Durumun Değerlendirilmesi” konularında bilgiler verdi.

“İklim Değişikliğine Karşı İlçede Alınabilecek Önlemler ve Durum Değerlendirmesi” konusunda İnşaat-Çevre Mühendisi Gamze Gülbay Büyükdemirel’in sunumunun ardından çalıştay, Yüksek Çevre Mühendisi Deniz Tosun’un “Yenilenebilir Enerji Uygulamaları” konusunda yaptığı sunumla sona erdi.

Çalıştayın ikinci gününde ise katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek çevre gezisi ve sahil temizliği ile pilot sıfır atık uygulaması yapılacak.