AYVALIK’TA SİT ALANLARININ KALDIRILMASINA KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ

Solda 1. derece doğal sit alanı mevcut hali kırmızı alanla belirtilmiş. Sağda önerilen haritada bazı bölgelerin koruma derecesi düşürülmüş.

Nilgün  KAYA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen sit alanlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik yazının görüşüldüğü Ayvalık Belediye Meclisi Şubat ayı Olağan toplantısında, Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkının olduğu, adaları ve doğal güzellikleriyle tanınan Ayvalık’ın yapılaşmaması, doğal alanlarının bozulmaması için sit derecesinin düşürülmesine karşı olunduğu açıklandı.  Belediye Meclisi konuyu inceleme ve STK’larla ortak mücadele etme kararında hem fikir oldu.

Bakanlıktan gönderilen doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışma hakkında bilgi verine toplantıda,  bölgelere ayrılan Ayvalık’ta 1. Derece doğal sit alanı olan bölgelerde ve adalarda sit derecesinin düşürüldüğü açıklandı.

“BU, AYVALIK İÇİN HAYATİ BİR KONU”

‘Pateriça’da müthiş bir değişiklik var’ diyen Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Adalarda da var. Bu Ayvalık için hayati bir konu. Tabiat Parkı olan bölümler Ayvalık’ta korunuyor. 22 ada bunun içine dahil fakat bu yeni değişimde bunların büyük bir kısmının imara açılması için harekete geçilmiş durumda. 1.,2, ve 3. Derece sit alanlarının ismi değiştirildi. Mutlak, nitelikli ve sürdürülebilir koruma alanları olarak değerlendirilmiş. Mutlak koruma kırmızı, nitelikli koruma mavi ve sürdürülebilir yeşil renkle belirlenmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bize bu değişikliği yolladı. Belediye olarak 17 Şubat’ta karar verip göndermek zorundayız. Biz bunu meclis görüşü olması açısından meclise taşıdık. Bu konuyu hep beraber irdeleyeceğiz.  Benim ve grubumun fikri biz bu plana karşıyız. Biz tabiat parkı içinde bütün alanların eskisi gibi birinci derece sit yani kırmızı olarak korunmasından yanayız ve bu konuda kesin kararımız var. Pateriça ve Tabiat Parkı olarak korunan hiçbir alan içinde yerleşim yapılmasını ve birinci derece sit alanı olmaktan çıkarılmasını istemiyoruz. Bu sit irdelemesi geçtikten sonra muhtemelen Tabiat Parkı da kaldırılacaktır. Biz bu plana karşıyız” dedi.

“DOĞAL SİT ALANLARI YAPILAŞMAYA AÇILMAMALI”

Görüş belirten Ayvalık Tabiat Platformu üyesi Piraye Bayman, “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı doğal yapısıyla değerli. Bu planda çelişkiler var. 20 yıl önce Tabiat parkı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışma var. Değişikliğe göre Tavuk Adası, Yellice, Çıplak, Çiçek adalarının sit derecesi düşürülmüş. Bazı adaların korumasının düşürülmediğini görüyoruz ama bazıları düşürülüyor. Neden? Burada bir hazırlık var çünkü el değiştirmiş araziler var ve imar hazırlığı var. Doğal sit alanları kesinlikle yapılaşmaya açılmamalı. Karşıyız” dedi.

“ARAŞTIRALIM VE MÜCADELE EDELİM”

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, “ Kent Konseyi olarak bu konuyla ilgili toplantı yaptık ve kesinlikle önceden doğal sit olarak belirlenmiş alanların dışına çıkılmaması gerektiği kararını aldık ve bu konuda yasal ve eylemsel her mücadelede yer alacağız” dedi.  Adalet ve Kalkınma Partili Meclis üyesi Oğuz Başkurt, “Bu Ayvalık’ın, hepimizin meselesidir. Biz bunun hangi gerekçelerle sit alanı yapıldığı ve hangi gerekçelerle değişiklik istendiğini, bunların arasındaki çelişkileri bilimsel gerekçelerle ortaya koyacağımız bir dosya hazırlayıp gerekirse Ankara’ya gitmeliyiz. Bu siyasi bir mesele değildir. Muhtemelen bir yanlış yorumlama olmuş olabilir. Biz geçmişte yapılan sitler neden şimdi kaldırılmak isteniyor konusunda dosya hazırlayıp gerekirse mücadele edelim” dedi.

Konunun incelenmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi ile Demokratik Sol Partisinden birer meclis üyesinin katılımıyla 7 kişiye çıkartılan İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Belediye Komisyon incelemesinin ardından olağanüstü toplanacak ve alacağı kararı 17 Şubat’ta bakanlığa gönderecek.