“Ayvalık Belediyesi Haziran Ayı Toplantısında Mülkiyet ve Gelir Getirici Faaliyetler Konuşuldu”

Nilgün KAYA

Ayvalık Belediyesi Haziran ayı toplantısında, belediye mülklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Toplantıda, Ayvalık halkının mülkü olduğu belirtilen belediye mülklerinin sayısı 78 olarak açıklandı. Ayrıca, ecrimisil bedellerinin güncellenmesine ve geriye dönük tahsilatın arttırılmasına karar verildi. Belediye tarife bütçesindeki kalemleri de yüzde 40 oranında arttıracak.

Toplantının başkanlığını meclis üyesi Mesut Nail Akın yaptı ve Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Erkan Karasu’nun göreve başladığı duyuruldu. E-imar uygulamasına ilişkin bilgilendirme yapıldı. İmar Müdürlüğündeki arşivin taranarak dijitalleştirildiği ve kayıp kaçak biriminin oluşturulduğu belirtildi. Şu anda Ayvalık’ta 39 bin 564 konut ve ticari yapı bulunduğu, bunlardan 8 bin 21 tanesinin proje harici yapı kayıt belgesine sahip olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, 2 bin 500 adet beyanın güncellendiği ve coğrafi verilerle sözel verilerin birlikte kullanılacağı belirtildi.

Toplantının devamında emlak vergisi beyan çalışmalarından bahsedildi. Beyanları olmayan 130 tesis tespit edilirken, 520 adet tesise ait beyanların güncellendiği ifade edildi. Ayrıca, emlak vergisi muafiyet taleplerinin incelendiği ve inşaat sınıfının güncellendiği belirtildi.

Belediye mülklerinin Ayvalık halkının mülkü olduğunu belirten Mali İşlerden sorumlu başkan yardımcısı, belediyenin 78 adet mülkünün olduğunu ve bu mülklerin kira ve ecrimisil bedellerinin güncel rakamların çok altında olduğunu açıkladı. Bu nedenle ecrimisil tutarlarının güncellenerek geriye dönük tahsilat yapılacağını belirtti. Ayrıca, emlak ve ilan reklam vergilerindeki kaçakların üzerine gidileceğini vurgulayarak, bu ödemelerin Ayvalık halkına geri döndürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ayvalık Belediyesi Haziran ayı toplantısında gündemin ilk maddesi Murateli Mahallesi’nde bulunan belediye ek hizmet binasının 5 yıllığına Murateli Köy Muhtarlığı binası olarak tahsis edilmesiydi. Bu karar oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, belediyenin mülkiyetinde bulunan Çakmak, Beşiktepe, Türközü ve Yeniköy Mahalleleri’ndeki taşınmazların 5 yıl süreyle Köy Muhtarlığı Hizmet Binası olarak tahsis edilmesine de karar verildi. Sahilkent Mahallesi’nde bulunan belediye mülkiyetindeki taşınmazın da 5 yıl süreyle Sahilkent Mahallesi Okuma bina olarak kullanılmak üzere muhtarlığa tahsis edilmesine karar verildi.

Ayrıca, Ege Belediyeler Birliği’nde belediyeyi temsil etmek üzere Kamil Ay asil üye, Ali Uçaker ise yedek üye olarak seçildiler.

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise belediyeye ait olan 16 taşınmazın Güzel Ayvalık Gıda Turizm ve Ticaret Ltd. Şirketine devredilmesiydi. Bu konuda yapılan başvurunun sonuçlandığı ve taşınmazların değerinin 85 milyon 630 bin lira olarak belirlendiği açıklandı. Karar oy çokluğu ile kabul edildi ancak konu daha önce mecliste tartışmalara neden olmuştu.

Belediye meclisinin son toplantısında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulmasına karar verilmiş ve bu bölüme ödenek aktarılması için Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile bu birime gider bütçesi açılmasına karar verildi. Emlak ve İstimlak ile Afet İşleri Müdürlükleri için bütçeye ek ödenek açılması oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca toplantıda, 2024 mali yılı gelir tarife cetvelinde bazı kalemlerin revize edilmesi gündeme geldi. Bütçe çalışmalarının başladığı tarihteki enflasyon ile güncel enflasyonun farklı olması nedeniyle tarifenin tamamına yüzde 40 oranında bir artış yapılmasına karar verildi. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Bunun yanı sıra, Zabıta Müdürlüğünün emir ve yasaklarının güncellenmesine yönelik komisyon raporu okundu ve oylandı. Zabıtanın çadır ve karavanlara yönelik işlem yapmakta sıkıntı yaşadığı belirtildi. Bu konuda iki madde eklenerek, çadır ve karavanlara para cezasının verileceği belirtildi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Bu haber Ayvalık Belediyesinin son meclis toplantısından elde ettiğimiz bilgilere dayanarak hazırlandı.