TÜRKİYE’DEKİ NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Fotoğraf: Kadri KAYA

Nilgün KAYA

Türkiye’deki nesli tehlike altındaki türler için iki bakanlıktan temsilciler, bilim insanları ile doğa korumacılardan oluşan ekiplerin katılımıyla geniş çaplı bir eylem planı hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘ Yeni bir metodoloji kapsamında Türkiye’deki nesli tehlike altındaki türler için eylem planı hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi projesi’ nin ikinci toplantısı Nevşehir Ürgüp’te yapıldı.

Pandemi nedeniyle ilki internet üzerinden gerçekleştirilen toplantının ikincisi olan çalıştaya, kuş uzmanı olarak doğa gözlemci ve araştırmacısı Kadri Kaya da katıldı.

Fotoğraf: Doğa gözlemcisi Kadri KAYA ve Doğa Araştırmaları Derneği’nden Biyolog Lider Sınav

Nevşehir Ürgüp’te gerçekleştirilen çalıştaya Tarım ve Orman Müdürülüğü’nden ilgili personelin yanı sıra üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve kamu kurumlarından toplam 125 uzman katıldı. Katılımcılar uzmanlık alanlarına göre 3 ayrı grupta, kuşlar, memeliler ve herpetofauna (sürüngenler ve amfibiler) gruplarında toplanarak türler hakkında kararlar aldı.

Çalıştayda türler bilim insanları ve doğa korumacıların çoğunluğu oluşturduğu uzmanlar tarafından puanlandı ve bu puanlama sonucunda da bir öncelik listesi oluşturuldu. Bu öncelik listesinin proje kapsamında ve sonrasında yeni Tür Eylem Planlarının hangi türlere yönelik hazırlanacağına karar verilmesinde kullanılacağı açıklandı.

Proje kapsamında değerlendirilecek olan bitkiler ve omurgasızlar ile ilgili toplantı ise Eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek ve projenin önceliklendirme aşaması bu şekilde sonuçlandırılacak. Bu türler arasından seçilecek pilot türlerle eylem planı uygulama aşamasına projenin ilerleyen dönemlerinde devam edilecek.

ULUSAL TÜRLERİ KORUMA STRATEJİSİ BELİRLENECEK

1 yılı geride bırakan proje kapsamında; tür koruma konusundaki mevcut durumun değerlendirilmesi, ulusal tür koruma stratejisinin hazırlanması ve türlerin önceliklendirilmesi, tür eylem planı hazırlama rehberi ve tür eylem planları değerlendirilmesi için bir methodolojinin hazırlanması, pilot tür eylem planlarının hazırlanması, izlenmesi ve uygulanması , pilot türlerin envanteri için bir veri havuzu oluşturularak bu türlerin doğrulanmış gözlem kayıtlarının mekansal dağılım haritasına işlenmesi, ilgi gruplarının ve memurların eğitimi, tehlike altında olan türlerin korunması konusunda halkın bilgi seviyesinin arttırılması faaliyetleri yürütülürken bu çalıştay ile tür gruplarının değerlendirilmesinde ve öncelikli türlerin belirlenmesinde önemli aşama kaydedildi.

31.08.2020 tarihinde resmi olarak başlatılan ve 36 ay içerisinde tamamlanması planlanan 2,5 milyon Avro’luk bedele sahip proje ile tür koruma konusundaki mevcut çalışmaların arttırılması yoluyla Türkiye’nin Tür Koruma Stratejisinin hazırlanması, AB ülkelerindeki iyi uygulamaların incelenmesi yoluyla eylem planı hazırlanması gereken nesli tehlike altındaki türler için önceliklendirme yönteminin oluşturulması, seçilen taksonomik grupları temsil eden pilot türler için model eylem planları hazırlanması amaçlanıyor.

2014-2020 yılları arasında yürütülecek olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) II. Dönemine ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin sonucu olarak; Türkiye’nin yabani türlerinin korunmasından sorumlu olan Bakanlıkların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ile doğal kaynakların, ekosistem hizmetlerinin ve bunlarla bağlantılı olan tehditlerin ve tür korumaya dair risklerin daha iyi anlaşılması amacıyla paydaşlarda kapasite artışı sağlanması ve halkın farkındalığının arttırılması hedefleniyor.