YANGIN VE İŞ MAKİNELERİYLE MUTLAK KORUMA ALANINA GİRİLMESİ SAVCILIĞA TAŞINDI

Nilgün  KAYA

Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, 17 Ağustos’ta çıkan yangında 20 hektar ormanın tahrip olduğu alana iş makineleri ile girilmesinin mutlak koruma hükümlerine aykırı ve delilleri karartıcı olduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

Ayvalık Tabiat Alanında ‘Mutlak koruma’ hükümlerine tabii tabiat varlıklarının yakılması, delillerin karartılması gerekçesiyle Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği adına Perşembe günü savcılığa başvuran Başkan Havva Taylan, “Bilindiği gibi ülkemizin en büyük tabiat parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkında 17 Ağustos’ta çıkan yangın tabiat parkında büyük bir alanın yanmasına ve binlerce ağacın yok olmasına yol açtı. Yalnızca ülkemizin değil evrensel boyutta korunması gereken Ayvalık Tabiat Parkında böylesine bir yangının çıkmış olması, yangının kasten çıkarılmış olma ihtimalini oldukça güçlendirmektedir. Bu nedenledir ki yangın ülkemiz genelinde ve konuya duyarlı uluslar arası çevrelerde büyük tepki çekmiştir. Yangın sonucu tabiat parkında meydana gelen tahribat gelecek kuşaklara bırakmamız gereken en değerli varlık olan doğal çevrenin bir dünya mirası olduğundan mağduriyet evrensel boyutlara ulaşmıştır. Bu bağlamda derneğimizin şikayetçi olma ve müdahale talebinde bulunması zorunluluğu doğmuştur” dedi.

“ALELACELE YAPILAN ÇALIŞMA TABİAT PARKI DOĞAL FLORASINI BOZACAKTIR”

Tahkikat raporunun henüz tamamlanmadığını söyleyen Taylan, “Yangın ile ilgili tahkikat raporu henüz gelmemiş olup tahkikat komisyonu tarafından yeni delillere ihtiyaç duyulması yangın alanından yeni delillerin araştırılması ihtiyacı doğabilmesi ihtimali oldukça yüksektir. Ancak haricen edindiğimiz bilgiler ve yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde tahkikat raporu beklenmeden yanan alanda iş makineleriyle temizleme çalışması yapılmaktadır. Yine öğrenildiği kadarıyla temizleme sonucunda herhangi bir teknik araştırma ve inceleme yapılmadan alelacele ağaçlandırma çalışması yapılacağı bilgisine ulaşılmıştır. Oysa yapılması planlanan böyle bir ağaçlandırma çalışması alanın doğal florasını bozacak, onlarca endemik bitkinin yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek korunması gereken tabiat parkı alanı özelliğini yitirmesine neden olacaktır. Tabiat Parkları yönetmeliğinin 4.1.1 maddesi ‘Planda belirtilen faaliyetler ve bölgede icra edilecek askeri maksatlı faaliyetler dışında hiçbir faaliyete izin verilemez. 4.1.2 maddesi ‘Doğal yapıyı değiştirici hiçbir faaliyete izin verilemez’ 4.1.3 maddesi ‘Doğal bitki örtüsünü tahrip edici ve yaban hayatını tehdit edebilecek faaliyetlere izin verilemez’ 4.1.12 C maddesi ‘Ağaç dokusu ve doğal bitki örtüsü hiçbir amaç için tahrip edilemez’ şeklindeki maddeleri ile benzer diğer maddeleri tabiat parkı alanlarında doğal yapıyı bozacak çalışmaların yapılmasını kesinlikle yasaklamıştır.  Her ne kadar alanın yanmış olması nedeniyle, toprak üstünde doğal bir yapının olmadığı sanılsa bile esasen toprak altıyla toprak üstünün bir bütün olduğu ve yangının yüzeysel olması, toprak altında zamanla yeryüzüne çıkabilecek bitki köklerinin olacağı gerçeği nazara alınmadan ve gerektiği kadar toprak yenilenmeye bırakılmadan yapılan çalışmalar ilgili kanun ve yönetmeliklere göre suç unsuru oluşturduğu gibi henüz tahkikat raporu hazırlanmadığından delillerin karartılması nedeniyle de yapılan çalışmalar suç unsuru oluşturmaktadır. Alanın doğal dengesi içinde yapısal florasını koruyarak yeniden eski hale gelmesinin sağlanması açısından çok önemli olduğundan soruşturma sonuçlanıncaya kadar alanda yapılan çalışmaların durdurulmasını talep ediyoruz” dedi.