ALTINOVA TARIMSAL SİT ALANI OLDU

Fotoğraf: Kadri Kaya

Nilgün KAYA
Tarıma elverişli durumdaki 141 bölgenin Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlendiği karar Resmi Gazete’de 21 Ocak’ta yayınlandı. Ayvalık’ın Altınova’sı da sit alanı ilan edilen ovalar arasında yer aldı.
Tarım arazilerini koruma planı çerçevesinde Türkiye genelinde koruma altına alınacak ovalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi. Bu karara göre, ‘büyük ova’ statüsü verilen toplam yüz kırk bir bölgede tarım dışı faaliyetlere artık izin verilmeyecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovaları, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi. Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile Kararın yayımı tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, söz konusu hükmün kapsamı dışında olacak. Balıkesir’de başta Balıkesir Ovası olmak üzere, Bandırma, Gönen, Manyas ve Ayvalık’ı Altınova’sı da koruma altına alınan ovalar arasında yer aldı. Altınova, zeytin haricinde pamuk, patates, karpuz, tütün, şekerpancarı, tahıl ve baklagiller yetiştirilen arazileri ile bölge için önemli tarım alanı konumunda.