DOĞA ARAŞTIRMACILARI ÖĞRENCİLERE KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ ANLATTI

Nilgün KAYA

Ayvalık’ta ilk kez gerçekleştirilen ‘Ayvalık Adalarında Deniz kuşları ve biyoçeşitlilik araştırması projesi kapsamında Ayvalık Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerine Kuş gözlemciliği ve Ayvalık’ın korunan alanları hakkında bilgi verildi.

Türkiye’de tanımlanmış Önemli Doğa Alanlarından birisi ve en büyük Tabiat Parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkında (19.624,27 Hektar) günümüze kadar deniz ve adalarda üreyen/ göç eden kuşların sistematik olarak araştırılmaması üzerine yürütücülüğünü Ayvalık ve Türkiye’nin pek çok yerinde doğa koruma ve biyoçeşitlilik projelerinde danışman ve gönüllü olarak çalışan Doğa araştırmacısı Kadri Kaya’nın, bilim koordinatörlüğünü WWF-Türkiye’de Türkiye Üreyen Kuş Atlası Projesinde 3 yıl saha ve gönüllü koordinatörlüğü yapan Lider Sinav’ın üstlendiği proje 16 Eylül tarihinde başladı. Maden, Pınar, Kara ve Çıplak Adalarında yapılan çalışma ile başlayan araştırma, 16 Ekim’de Kız ve Balık Adaları, 23 Ekim tarihinde İlyosta Adası, 31 Ekim tarihinde Cunda Adasının batısı ile Maden Adası çevresinden geçerek doğusunda bulunan Güvercin ve Hasır Adalarını içine alan güzergahta devam etti.
Projenin ilk etabının tamamlanmasının ardından ekip, Ayvalık Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencilerine hem proje hem de kuş gözlemciliği, Ayvalık habitatı, korunan alanları ve kentteki kuş popülasyonu hakkında bilgi verdi. Doğa Araştırmacısı Kadri Kaya ve Biyolog Lider Sinav, üç ayrı sınıfa birer saatlik sunum yaptı. Veri boşluğunu doldurmak, deniz kuşları üzerindeki tehdit unsurlarının belirlenerek etki değerlendirmelerinin yapılması ve elde edilen ön bulgularla Ayvalık’ta okul çağındaki öğrencilere yönelik çalışmalar yapmak amacıyla hazırlanan proje ile ekolojik bilinçlendirme, farkındalık ve kent için bilimsel veri oluşturulması hedefleniyor.

İletişim ve etkinlikler koordinatörlüğünü Ayvalık Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Öznur Kahraman’ın üstlendiği proje 1 yıl sürecek. Conservation Collective ve Sivil Toplum için Destek Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Turquoise Coast Environment Fund – Turkey hibe programı kapsamında desteklenen Projede, Sonbahar araştırma dönemi için hedeflenen saha araştırmaları sona erdi. İlkbahar da yeniden başlayacak saha çalışmalarına kadar, Ayvalık’ta ki öğrencilerle etkinlik ve eğitimler gerçekleştirilecek. İlçedeki paydaşlarla görüşülüp proje tanıtılacak, kurum ve kuruluşlarla yapılacak toplantılarla projeye maddi destek aranacak.

Fotoğraf Kadri KAYA
Gri Balıkcıl – Küçük Ak Balıkcıl – Büyük Ak Balıkcıl

#kuş #kuşgözlem #ayvalik #ayvalıkadalarıtabiatparkı #denizkuşları #BBOM #ayvalıkkuşgözlemtopluluğu