BAĞIMLILIKLA MÜCADELE AYVALIK İLÇE ÇALIŞTAYINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Nilgün KAYA

Ayvalık’ta düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayında alınan kararlar rapor halinde Balıkesir Sağlık Müdürlüğüne sunuldu.

Ayvalık Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Ayvalık Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Bağımlılıkla Mücadele Ayvalık İlçe Çalıştayı’ 6-7 Nisan tarihlerinde Cunda Uygulama Otelinde gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kevser Uyan

Çalıştayda, Uyuşturucu ile mücadele, Alkol ile mücadele, Tütün ile mücadele ve davranışsal bağımlılıklar ile mücadele başlıkları altında 8’er kişiden oluşan iki grup oluşturuldu ve gruplar, 7 Nisan günü kentteki sorunlar ve mücadele konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Bağımlıkla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen çalıştay kararları şöyle;

1.Tütün Ürünleri Bağımlılığı İle Mücadelede Alınan Çalıştay Kararları

“Tütün bağımlılığı konusunda ebeveynlerin bu yönde bilinçlendirilmelerinin sağlanması için eğitimlerin planlanması ve yaygınlaştırılması aynı zamanda zorunlu kılınması.

‘Sigarayı Bırak Kazan’ kampanyaları ve bırakanlara pozitif ayrımcılık ve teşvikin uygulanabilir hale getirilmesi.

Tütün ile mücadele kapsamında Fahri Müfettişlik mekanizmasının hayata geçirilmesi

Pasif içicilik konusunda toplumun bilinçlendirilmesi konusunda eğitimlerin planlanması ve yaygınlaştırılması.”

2. Alkol Bağımlılığı İle Mücadelede Alınan Çalıştay Kararları

“Alkolün zararları konusundaki farkındalığın erken bir dönemde gelişmesi için bu yönde bilinçlendirme eğitimlerinin okul öncesi döneminden başlayarak ileriki dönemlerde de sürdürülmesi.

Alkol bağımlılığı konusunda faal olan ve aktif destek sağlayan derneklerin şubelerinin ve oluşumların ilçemize kazandırılması için girişimlerde bulunulması.

Alkolün de diğer bağımlılık türleri gibi bir hastalık olduğu bilincinin topluma yerleştirilmesi.

Sahte içki yapımının önüne geçmek için etil alkole ulaşımının denetlenmesi.”

3. Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadelede Alınan Çalıştay Kararları

“Özellikle esnaflık yapan vatandaşların ve halkın satıcı pozisyonunda olan kişilere karşı farkındalık kazanabilmesi için esnaflara ve halka bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri verilmesi.

Muhtarların Uyuşturucu Bağımlısı olduğu düşünülen mahalle sakininin maddeyi bırakması konusunda destek olacak tedavi merkezleri ve kurumlara ulaşması için gerekli bilgilendirmeyi yapması.

Özellikli bölgelerde ve gruplarda Bağımlılık Farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması.

Bağımlılıktan kurtulduğu düşünülen kişilerin tekrar bağımlılık sürecinin gelişebileceği gerçeği üzerinden nüks takibi sürecinin uzun bir zamana yayılması ve kontrol desteklerin sağlanması”.

4. Davranışsal Bağımlılık İle Mücadelede Alınan Çalıştay Kararları

“Çocukların teknolojik aletleri kullanması konusunda ebeveynlerin bu yönde bilinçlendirilmelerinin sağlanması için eğitimlerin planlanması ve yaygınlaştırılması aynı zamanda zorunlu kılınması. Ülkemizde pozitif anlamda bilinirliği olan kişilerin Teknolojik Aletlerin ve Sosyal Medyanın doğru ve bilinçli kullanımı konusunda rol model olarak kullanılacağı kamu spotlarının oluşturulması.

Okul öncesinden başlayarak bu alanda doğru teknolojiyi öğretecek eğitimcilerin akademik eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması.

Okul Öncesi çocukların teknolojik aletlerden ziyade akranlarıyla bir arada bulunabileceği ortamların oluşturulması”.

Çalıştayda genel olarak; İlçemizde düzenlenen çalıştayın ilerleyen zamanlarda tekrarının sağlanması ve İlçemizde düzenlenen çalıştaya katılım sağlayan kurum, kuruluş ve vatandaşların bir sonraki çalıştayda çeşitliliğinin arttırılması kararı verildi. ”