SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI YENİDEN BAŞLADI

Nilgün KAYA

Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların, gün içerisinde saat 10:00­- 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına karar verildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta il genelinde toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri 14.00’e kadar kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden başladı. Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca yapılan açıklamada, ”

2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir.

1. İçişleri Bakanlığının 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı genelgesi ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 06.11.2020 tarih ve 2020/96 sayılı kararının 5. Maddesi ile “Cadde, sokak, meydan, park, pazaryeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına” kararı alınmıştı. Bu kararın, İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi uyarınca, 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm ilçelerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesine şeklinde düzenlenmesine,

2. İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 13102 sayılı genelgesi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Koronavirüs salgınının ilimizdeki seyri anlık olarak takip edilmekte olup bu çerçevede, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00­ – 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.