“BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ DAYATMASINA KARŞIYIZ”

Nilgün KAYA

Büro Emekçileri Sendika Balıkesir Şube Başkanı Özgül Erdem Coşar, SGK Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin zorunlu olarak getirilmesine karşı olduklarını belirtti. Coşar, “BES olarak bireysel emeklilik sistemi dayatmasına karşı, emeklilik yaşının düşürülmesi, emekli aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesi ve her türlü ek ödemenin emekli aylığına yansıtılması taleplerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Balıkesir Şube Başkanı Özgül Erdem Coşar ve yönetim kurulu üyeleri Sinan Karademir, Serhat Şeker ve Halil Karaçubuk Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

“PİYASALAŞMA, SAĞLIK KURUMLARINI TİCARETHANEYE, YURTTAŞLARI MÜŞTERİYE DÖNÜŞTÜRDÜ”

 

Sosyal güvenlik sisteminin her geçen gün fiilen ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Coşar, “Sosyal güvenlik sisteminin iki temel unsuru sağlık ve emeklilik hizmetleridir. Sağlık alanında yaşanan piyasalaşmanın sağlık kurumlarını ticarethaneye yurttaşlarımızı da müşteriye dönüştürmüştür. SGK’nın 2017 istatistiklerinde, toplam nüfusun yüzde 86,8’inin sosyal güvenlik kapsamında olduğu, nüfusun 13,2’sinin ise kapsam dışı olduğu kaydedilmektedir. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’dan gelir ve aylık almayan 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan 8 milyon yurttaş tespit edilmiştir. 6,4 milyon yurttaşın ise aylık gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden fazla olması nedeniyle GSS primi ödemesi gerektiği halde prim borcunu ödeyemediği görülmektedir. Yani sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan ve muhtaç durumda olan toplam yurttaş sayısının 14,4 milyona ulaştığı SGK istatistiklerinden de anlaşılmaktadır. Öve öve bitiremedikleri sağlık sisteminde yurttaşlarımızın payına sağlıkta daha önce olmayan 11 kalem yeni ödeme zorunluluğu olmuştur. Reçete yazılmasa bile her muayeneye 5 liradan başlayıp 15 liraya kadar muayene ücreti, reçete bedeli, eşdeğer ilaç farkı, miktarı milyarları bulan istisnai sağlık hizmeti ücreti ve en çok can yakan sağlık hizmeti anlayışı getirilmiştir. Şehir hastaneleri ile sağlıkta dönüşüm projesinde son aşamaya gelinmektedir. Kamu hastaneleri, hazinenin finansal riski üstlendiği yap/kirala/devret modeli ile şehir hastanesi adı altında özelleştirilmektedir. Bu uygulama ile 4 yıllık kira bedeli ile yapılacak hastanelere 20 yıl kira bedeli ödenecektir. Arazi, alt yapı ve finansman garantisini kamu üstlenmektedir. Eğer yeterince müşteri hasta bulunamayıp zarar edilirse aradaki fark otoyol ve köprülerde olduğu gibi vergilerimizden oluşan genel bütçeden karşılanacaktır” dedi.

“EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜRÜLMELİ”

Emeklilik sistemiyle ilgili endişelerini de dile getiren Coşar, “5510 sayılı yasa ile 2008 yılı sonrasında çalışma hayatına girenler için emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e yükseltilmiştir. Türkiye koşullarında emekçiler için emeklilik filen son bulmuştur. Emekçiler kamu emeklilik sisteminin tasfiyesi anlamına gelen Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi saldırısı ile karşı karşıyadır. Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi ve bu sisteme otomatik katılım derken, sıra zorunlu BES uygulamasına gelmiştir. Kamusal, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmeti ve kamu emeklilik sistemi emekçilere bir lütuf değil emekçilerin mücadele ile kazandığı haklardır. Kazanımlarımıza sahip çıkmaya dün olduğu gibi bugünde devam edeceğiz. Kamusal, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmeti ve kamusal emeklilik hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. BES olarak bireysel emeklilik sistemi dayatmasına karşı, emeklilik yaşının düşürülmesi, emekli aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesi ve her türlü ek ödemenin emekli aylığına yansıtılması taleplerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

TALEPLER İKTİDARA İLETİLDİ

İktidara sendika olarak taleplerini de ileten Büro Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Coşar, “OHAL, KHK’leri ile işine son verilen ve açığa alınan üyelerimiz derhal görevlerine başlatılmalı. 666 KHK nedeniyle gasp edilen ikramiyeler derhal ödenmelidir. Aynı dereceler arasında yaratılan ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalıdır. SGK, GYS Yönetmeliğinin sendikamızın açmış olduğu davalar dikkate alınarak değiştirilmeli ve sınavlarda uygulanan mülakat kaldırılmalıdır. Uzman, Denetmen v.b tüm kadrolar için kurum içinden sınav açılmalı, sınavlarda yaş şartı kaldırılmalı ve sınav sonuçları 2 yıl geçerli olmalıdır. Yeni ve kadrolu personel istihdam edilmeli, Sosyal Güvenlik Merkezlerine yeni kadro tahsis edilmelidir. Geçici görevlendirme adı altındaki sürgün uygulamasından vazgeçilmelidir. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu emekçileri sınavsız olarak memur kadrolarına atanmalıdır. 50 çalışanın olduğu iş yerlerinde kreş açılmalıdır. Rotasyon uygulamaları durdurulmalıdır. Kurum denetim elemanları başta olmak üzere icra, işveren, tahsis ve gerçekleştirme görevlileri ile muhasebe personeli için iş-görev tazminatı, bankoda çalışan personel için yıpranma tazminatı ödenmelidir” dedi.