AYVALIK DENİZ ÇAYIRLARI HABİTAT HARİTASI HAZIRLANDI

515

Nilgün KAYA

Denizlerin yaşam kaynağı olan deniz çayırı’nın (Posidonia Oceanica) Ayvalık Adaları Tabiat Parkındaki yayılım alanı, uğradığı tahribatın tespit edilip korunması hedefiyle başlatılan proje kapsamında ‘Deniz çayırları habitat haritası’ hazırlandı.

Teknik çalışmaları tamamlayan proje ekibi, farkındalığın arttırılması amacıyla ilk bilgilendirme toplantısını 3 Aralık günü Muhip Özyiğit Kültür ve Sanat Merkezinde düzenledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, deniz ve kıyı sistemleri için önemli ekolojik role sahip Deniz çayırlarının (Posidonia oceanica) yayılım alanı ve uğradığı tahribat, Birleşmiş Milletler, Küresel Çevre Fonu (GEF/SGP) desteği ile Ege Ekoturizm Derneği tarafından sürdürülmekte olan proje kapsamında tespit edildi. Kentleşme, kirlilik, liman inşaatları, vahşi avcılık, hayalet ağlar ve tekne çıpalarının tahribatıyla yok olduğu belirlenen deniz çayırlarının korunmasını hedefleyen proje, 17.950 ha alanı ile Türkiye’nin en büyük tabiat parkı olan ve yüzde 78’i (13.969 ha) deniz olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkında yürütüldü.

DCIM100GOPROGOPR8449.JPG

Ayvalık Tabiat Parkının denizel alanında Posidonia oceanica(Deniz Eriştesi) habitatlarını haritalandırıldı’

S.S Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi ve Türk Anneler Derneği Ayvalık Şubesinin de destek verdiği, 2019 Mayıs ayından beri devam eden ‘Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Deniz Alanları Entegre Yönetimi kapsamında Deniz Çayırları ve barındırdığı biyolojik çeşitliliğin korunması ‘ projesine bir kaptan, bir uzman eğitmen, dalgıçlar, deniz ekolojisi uzmanı ve GIS uzmanı katıldı. Posidonia Ocenica’nın sürdürülebilir ve katılımcı şekilde, etkin olarak korunabilmesi açısından; dağılım haritası oluşturduklarını belirten Proje Danışmanı Doğu Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, deniz çayırlarının ekosisteme katkısı, ekonomiye etkisi ve balıkçılığa faydalarını anlatırken deniz çayırlarının tahrip edilmesinin herşeyden önce deniz yaşamını çökerteceğini vurguladı. Proje koordinatörü Ayvalık 3 Sea Dalış merkezi’nden uzman dalış eğitmeni Koray Gerçe’nin de katıldığı toplantıda ‘Deniz çayırları neden önemli ve nasıl korumalıyız’ sorularına yanıt verilirken, Ayvalık Adaları Tabiat Parkında Denizel alanı da kapsayan, ekosistem işleyişi ve hizmetlerinin kapsamlı şekilde ele alındığı, hem ekolojik hem de sosyo ekonomik açıdan, koruma kullanma dengesinin kurgulanabileceği ve alanın genelini temsil edebilecek bir ‘Yönetim planı ‘ hazırlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Bölgede faaliyet gösteren sektörlerin oluşturduğu baskının belirlenmesi; tur tekneleri ve balıkçılar tarafından sıkça kullanılan koylara sabit şamandıra sisteminin getirilmesi, hayalet ağ ve benzeri kalıntıların temizlenmesi, kaçak avcılığın önlenmesi, bölgede dalış turizmi, yelkencilik gibi katma değeri yüksek, daha sürdürülebilir olan alternatif turizm faaliyetlerinin ön plana çıkarılması ve deniz çayırlarının korunması yönünde yasal zemin oluşturulmasına katkı verilmesi üzerinde duruldu.