TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 67 YAŞINDA

182

Nilgün KAYA

Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici, 18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 67. yıldönümü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlayarak TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon kurulu adına açıklama yaptı.

TMMOB BALIKESİR İKK adına Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici, “18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bugün tam 67 yaşında! Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67. yılımızı ve tüm meslektaşlarımızın Mühendislik ve Mimarlık Haftasını kutluyoruz. Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin olmazsa olmasıdır. Uzun yıllardır devam eden ve giderek derinleşen ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşamlarını da olumsuz etkilemektedir. Uygulanan neoliberal politikalar yüzünden yıllar içerisinde kamusal yatırımların ortadan kalkması, sosyal devlet uygulamalarının sınırlandırılması, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi ve sınırsız bir sömürü düzeninin yaratılması nedeniyle, ekonomik krizin toplumsal sonuçları her geçen gün ağırlaşmaktadır. Giderek güçleşen yaşam koşulları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. Kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir. Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması için ve mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın korunması için mücadele etmektedir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.” diyor. Önceki dönem Mimarlar Odası Genel Başkanı Sayın Eyüp MUHÇU ile önceki dönem İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Cemal GÖKÇE ile birlikte; 25 Ekim 2021 Pazartesi Saat 16.00’da Balıkesir Serbest Mali Müşavirler Muhasebeciler Odası Toplantı Salonunda TMMOB Örgütlülüğünün 67.yılını ve Mimarlık ve Mühendislik Haftasını Kutlayacağız.” Dedi.