BALIKESİR EMEP 9. OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

1007

Haber ve Fotoğraflar; C.Saffet Yılmaz

Balıkesir Emek Partisi’nin 9.Olağan İl Kongresi ‘Savaşa, Sömürüye ve Salgına Karşı birlik, dayanışma, mücadele’ şiarı ile Altınoluk/Türkan Saylan Kültür Merkezinde pandemi önlemleri alınarak, sınırlı sayıda davetli ve delegenin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl kongresine bir mesaj gönderen Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan mesajında; ‘9.kongremizin dünyada ve Türkiye’de yaşadığımız çağın başlıca çelişkilerinin derinleştiği ve keskinleştiği bir süreçte gerçekleştiğine dikkat çekerek, bir tarafta bu sömürücü yağma düzenin ekonomi politikalarının yarattığı işsizlik, yoksulluk, sefalet, göçler, mültecilik, diğer tarafta kapitalist-emperyalist devletlerin ve işbirlikçisi iktidarların yarattığı savaşlar, çatışmalar yanında, bir de tüm dünyada etkisi görülen salgının sonuçları ile tüm bu koşulların işçi ve emekçi sınıfların, halkların, kadınların, gençliğin geleceklerinin ve kurtuluşlarının ancak kapitalist/emperyalist düzenin yerle bir edilerek yeni bir dünyanın kurulmasıyla mümkün olabileceğini daha açık ve çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu’ vurguladı.

“Tek adam yönetiminin faşist ve gerici bir siyasal rejimin örgütlenmesi hedefiyle uygulamaya koyduğu sömürü ve yağma politikalarına, baskılara, otoriterliğe, tekçiliğe, yayılmacı ve çatışmacı dış politikalarına karşı bugün emek, demokrasi ve barış mücadelesini, demokratik haklar ve siyasal özgürlükler mücadelesini daha çok büyütmeye ihtiyacımız var.” diyen Selma Gürkan, salgın koşullarını fırsata çeviren siyasi iktidarın işçi sınıfının tarihsel kazanımları dahil haklarını gasp eden girişimlerine karşı sınıfın birliğini sağlayarak, mücadele mevzileri güçlendirilerek cevap verilebileceğine değinerek; tüm baskılara, şiddete, kayyum, tutuklama gibi halkın iradesini tanımayan politikalara karşı Kürt halkının taleplerinden vazgeçmediğini ifade etti.” Bu iktidarın sıkıştırmaya çalıştığı bir tarafta iktidar diğer tarafta burjuva muhalefetini temsil eden odakların bulunduğu iki kutuplu siyasi seçeneğe mahkum değiliz.” diyen Selma Gürkan, bu durumu değiştirecek olan başta işçi sınıfı olmak üzere ezilen ve sömürülen emekçi sınıfların mücadelesi olduğuna vurgu yaparak, bulunduğumuz her yerde hareket halindeki tüm güçlerin taleplerini ve mücadelelerinin ortaklaştırması için tüm olanaklarımızı seferber ederek yerellerde, fabrikalarda, mahallelerde, illerde, ilçelerde işçi ve emekçilerin, demokrasi ve halk güçlerinin birleşik mücadelesinin örgütlenmesini hedeflememiz gerektiğini sözlerine ekledi.

CHP,HDP,SOL Parti ve KESK’e bağlı sendikalar ile Alevi Kültür Dernekleri Edremit İlçe Temsilcilerinin katıldığı EMEP İl Kongresinde konuşan CHP 25 ve 26. dönem milletvekili Mehmet Tüm, Kongreye başarılar diledi.

Emek Partisi’nin 9. İl Kongresi sonunda yapılan seçimler sonucunda, önümüzdeki Üç yıl süresince görev yapacak Cemil Tosunoğlu başkanlığındaki Yürütme Kurulu asil üyeleri şu kişilerden oluştu; Kadriye Gümüştaş, İhsan Seyhan, Necmiye Tükengün, Cengiz Değer, Nazife Aksoy, Gülsüm Akbay, Erdinç Kırova