“MİRASLARINI SAHİPLENDİK, ONLARIN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Fotoğraf: arşiv

Nilgün KAYA

Cumhuriyet Kadınları Derneği Ayvalık Şube Başkanı Gülden Sarıbaş, yaptığı açıklama ile Kurtuluş Savaşında mücadele vermek için kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa i Vatan derneğinin 100. yıldönümünü kutladı.

CKD Ayvalık Şubesi adına yaptığı açıklamada Başkan Gülden Sarıbaş, “Her gün yaşamımızı gölgeleyen yeni bir kadına şiddet vakası ile güne uyanıyoruz. Kadına yönelik şiddetin artması kadar, görünür olması da kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi sürekli kılmak, bu yöndeki çabaları arttırmak mecburiyetini gözler önüne seriyor. Polis Akademisi Başkanlığı 2016 yılında 301, 2017 yılında 350, 2018 yılında ise 281 kadının yaşam hakkının elinden alındığını açıklamıştır.2019 yılında ise neredeyse her gün şiddetin vahşileşmiş haliyle yaşamaya zorlanıyoruz. 20.kattan atılıyor, öldükten sonra kurtarılmayı bekliyor, çığlık çığlığa ölüyoruz. Kapımızın önünde, evimizin içinde öldürülüp sevdiklerimizi çaresiz, kimsesiz bırakmak istemiyoruz.  Kadınlar olarak haklarımızın bilincindeyiz ve başımız dik mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadınlarımıza yasalarda ki haklarımızı, koruma tedbirlerini hiç ara vermeden anlatacağız. 6284 sayılı yasanın varlığını, Bakanlık ve Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü KADES uygulamasını kadın ve çocukların şiddetten korunması için önemli araçlar olarak görüyoruz. Cumhuriyet Devrimlerinin geliştiren, bilgilendiren, özgür kılan felsefesinden uzak kalındıkça, emperyalizmin medya, diziler, moda, tüketim alışkanlıkları ve benzeri şeylerin aracılığı ile ataerkil kültürü yeniden biçimlendirmesi kadın ve çocukların hayatı zorlaşmaktadır. Eğitimden başlayarak medyaya kadar her alanda kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi için üzerimize düşen takibi yapacağız. Toplumda kadına yönelik şiddet ile birlikte bir karamsarlık da yayılmaktadır. Yargıya, kolluk kuvvetlerine olan güvenin zedelenmesi sıradanlaşmış, ülkemizin yaşanmaya değer bir yer olmadığını ilan eden kişiler çoğalmıştır. Bu tutumları doğru bulmuyoruz. Hukuk sistemi içindeki aksaklıkların tespiti ile bunların giderilmesini istemek, kolluk kuvvetlerinin bu konudaki duyarlılığının artmasını sağlamak biz Cumhuriyet Kadınlarının görevleri arasındadır. Bu ülkeyi yaşamaya değer bulmayanların ise yaptıkları haksızlığı anlamaları için kadına yönelik şiddet açısından diğer ülkelerdeki rakamları incelemeleri gerekmektedir. Dünyada 2017 yılının verilerine göre kasten öldürülen kadın sayısı 87 bindir. Şikayet etmek yerine mücadele etmek, bizim atalarımızdan, kuruluş felsefemizden edindiğimiz tecrübedir. Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması, ülke ve halk yararına geliştirilmesi için çalışır. Mirasını sahiplenerek bugün bile onlardan öğrenmeyi sürdürdüğümüz Anadolu Kadınları Müdafaa i Vatan Cemiyeti Başkanı Melek Reşit Hanımefendi ise “Derneğimizin amacı, memleketimizi parçalamak isteyen düşmanlara kadın ve erkek vatanın savunması için birleşmiş olduğumuzu ispat etmek ve aynı zamanda Türk Kadınına yakışacak bir surette memleketimize hizmet etmekten ibarettir” demiştir. Derneklerimizin amacı ele alındığında Cumhuriyet Kadınları Derneğinin, Anadolu Kadınları Müdafaa i Vatan cemiyetinin mirasından beslendiği, onların bıraktığı yerden devam ettiği anlaşılmaktadır.  Derneğin isimsiz kahraman kadınları Kurtuluş savaşı boyunca Türk kadınının gurur duyacağı pek çok hizmet yapmıştır. Kadınların Milli mücadeleye etkin bir şekilde katılmalarını sağlamış, orduya para ve mal yardımları için kampanyalar düzenlemiş, mahalle mahalle gezmiş, konuşma, müsamere, mitingler düzenleyerek milli mücadelenin önemini anlatmışlardır. 9 Aralık 2019 tarihinde kuruluşlarının 100.yılını kutladığımız, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlüğün bedelini ödemiş Anadolu Kadınları Müdafaa i Vatan Cemiyeti, ülkemiz insanlarının kadın erkek, genç yaşlı demeden birlikte ve memleketimize hizmet ederek, vatan sevgisinin kutsallığını yüreklerde taşıyarak, bağımsız ve başı dik olmanın kadınlar için önemini belirterek bizlere kocaman bir çözüm ve miras bırakmışlardır. Mücadelemize ışık olan Anadolu Kadınları Müdafaa i Vatan Cemiyeti’nin kuruluşunun 100. Yılında aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.” Dedi.