Valilik, Zeytin hırsızlıklarına karşı genel emir ve genelge yayımladı

Fotoğraf Kadri KAYA

Nilgün KAYA

Yağlık ve sofralık zeytin üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Balıkesir’de zeytin hırsızlığına karşı geniş önlemler alındı.

Vali Şıldak’ın öncülüğünde bu yıl da aynı kararlılıkla devam eden ve Ekim ayında başlayacak olan zeytin hasat dönemi öncesinde yapılan çalışmalar sonucunda alınan tedbirlerle hırsızlık olaylarının engellenmesi amaçlanıyor.

Edremit İlçesinde 26 Eylül 2022’de gerçekleştirilen toplantıda bütün katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerle sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik talepler Vali Şıldak imzalı yayımlanan ‘Genel Emir’ ile yerine getirildi. Valilik ayrıca alınacak sıkı tedbirlere ilişkin genelge yayımladı.

Balıkesir’in Körfez Bölgesi olarak adlandırılan Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık İlçeleri ile Erdek ve Bandırma İlçesinin bir bölümünde tarımsal üretiminde ağırlıklı olarak zeytin yetiştiren üretici alınan kararlardan memnun olduklarını dile getirerek, Vali Şıldak’a konuya olan hassasiyeti dolayısıyla teşekkür ediyor.

İlçelerde gerçekleştirilen Güvenlik ve Tarım Sektör Toplantılarında ve üreticilerle yapılan görüşmelerde; hasat sezonunda meydana gelen zeytin hırsızlığı olayları ile ilgili dile getirilen yakınmaların yanı sıra Valiliğe de çok sayıda şikayetin ulaştığı bildirildi. Kaymakamlıklar, Belediyeler, Kolluk Birimleri, Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarıyla yapılan görüşmelerde hasat sezonunda zeytin arazilerinde çok sayıda hırsızlık olayı meydana gelmesi, bu olayların ancak bir kısmının şikayete konu edilmesi ve yaygın olan bu durumun zeytin üreticilerinin mağduriyetine neden olması üzerine Balıkesir Valiliği tarafından yayımlanan Genel Emir’de, “Mevzuat hükümleri doğrultusunda zeytin hırsızlıklarının önlenerek üreticilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla; Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Erdek ve Bandırma İlçeleri sınırları içerisinde aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına karar verilmiştir.

Hasat sezonunda zeytin arazilerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla;

1- Hasat sezonunda zeytin alımı yapan her tür işletme, fabrika, tesis ve kişilerin; alım yaptıkları yerlerde, alım işleminin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla kamera bulundurması,

2- Alıcının, satış yapan kişiden isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası ve ilgili Ziraat Odası tarafından verilen Çiftçi Belgesi veya bağlı bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden verilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi talep ederek bu bilgileri tarih ve saat belirterek düzenli olarak kayıt altına alması,

3- Alıcının, kayıt altına aldığı bilgileri ve kamera kayıtlarını kolluk tarafından talep edilmesi halinde ibraz etmesi,

4- Kaymakamlıklar tarafından alım yapılan işletme, fabrika, tesis ve kişilerin alım faaliyetlerinin düzenli olarak denetlenmesi, bu amaçla Emniyet, Jandarma, Belediye, Tarım ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinden bir komisyon oluşturulması,

5- Kaymakamlıklar tarafından Belediye, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasının görüşleri alınarak İlçe genelinde veya mahalleler esas alınarak başak toplama döneminin başlangıç tarihinin tespit edilmesi ve duyurulması, bu tarihten önce başak toplanılmasına izin verilmemesi sağlanacaktır.

Belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında, açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal işlem yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. Bu konuda, sorumluluk alanlarına göre, Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlükleri tarafından denetim gerçekleştirilecek ve sonucundaki tespitler üzerine idari işlem yapılacaktır. Kaymakamlıklar tarafından ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak, iş ve işlemler yakından takip edilecektir.” şeklinde düzenlemeler yer alıyor.

Vali Şıldak zeytin üreticilerini hırsızlıklara karşı koruyucu tedbirlerin yer aldığı ‘Genel Emir’in yanında konuya ilişkin Valilik Genelgesi de yayımladı. Uygulamanın en öncelikli çalışma kapsamında değerlendirilmesi ve hassas şekilde yürütüleceğinin bildirildiği genelgede, “Yapılan değerlendirmeler ışığında, hasat sezonunda zeytin arazilerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen çalışmalar yapılacak ve tedbirler alınacaktır.

1- Zeytin hasadının yapıldığı Ekim ayı başından Ocak ayı sonuna kadar olan dönemde yol kontrolleri, asayiş ve trafik şok uygulamaları arttırılacak, özellikle bu konuda hassasiyet taşıyan yol ve güzergahlarda sabah erken saatlerde ve öğleden sonra-akşam saatlerinde kontrollere ağırlık verilecektir.

2- Zeytin arazilerinin bulunduğu alanlarda ara yollar dahil resmi ve sivil araçlarla yapılan devriye faaliyetleriyle bölgede tam bir alan hakimiyeti sağlanacaktır.

3- Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarının, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından araç ve personel takviyesi yapılarak zeytin alanlarındaki koruma ve kontrol faaliyetini etkili olarak yapmaları temin edilecektir.

4- Jandarma birimleri tarafından, önleyici faaliyet olarak drone, fotokapan, mobil plaka tanıma sistemi başta olmak üzere uygun teknik imkanların kullanılması yoluna gidilecektir.

5- Jandarma ve emniyet birimleri tarafından motosiklet ve mobilet türü araçlara yönelik yoğun bir denetim uygulanacak, denetimler özellikle akşam saatlerinde artırılacaktır.

6- İl Jandarma Komutanlığı tarafından Edremit, Havran ve Ayvalık İlçelerinde ağırlıklı olmak üzere önleyici faaliyetlerde komando birliği de kullanılacaktır.

7- Kaymakamlıklar tarafından, bu konuda yayımlanan Valilik Genel Emrinin tam olarak uygulanması konusunda gerekli tedbirler alınacak ve koordinasyon sağlanacaktır.

8- Kaymakamlıklar tarafından, zeytin üretimi yapılan bütün mahallelerin muhtarları bilgilendirilecek, gerekli görülmesi halinde ilgili birimlerin de katılımıyla toplantılar düzenlenecektir.

9- İlgili birimler arasında aktif bir iş birliği sağlamak amacıyla Kaymakamlıklar tarafından mesaj grubu oluşturulacaktır.

10- Uygulamada birliğin ve koordinasyonun sağlanması amacıyla bütün Kaymakamlıkların birbirleriyle irtibat halinde hareket etmeleri sağlanacaktır.

11- Zeytin toplama işçiliği için yatılı olarak bölgeye gelen işçilerin Kimlik Bildirme Kanununa göre bildirim yapmaları sağlanacaktır.

12- Kaymakamlıklar tarafından, İlçelerinde zeytin mahsulü satışı yapan kurum ve kuruluşların gerekli bilgileri (zeytin arazisinin bulunduğu mahalle, ada ve parsel bilgileri ile ihaleyi alan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kolluk birimine vermeleri sağlanacaktır.” şeklinde önlemlere yer veriliyor.