KARAKOÇ DERESİ SULAK ALANI KORUNACAK

Fotoğraf: Kadri KAYA

Nilgün KAYA

Tarım Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, Türkiye’nin Mahalli öneme haiz 13 sulak alanından biri olan Karakoç Deresi Sulak Alanı statüsünün kaldırılması istemiyle Balıkesir ili Mahalli Sulak Alan Komisyonunu toplantıya çağırdı. Bugün yapılan toplantıda, mevcut statüsünün korunmasına karar verildi.

Fotoğraf: Kadri KAYA

Ayvalık’ın Altınova beldesinde bulunan, Karakoç deresini takiben denize döküldüğü yerde kalan küçük bir üçgen şeklinde sahil kenarında 38 hektarlık Karakoç Deresi Sulak Alanı, su kuşları ve göçmen kuşlar çeşitliliği açısından Kuzey Ege ve Ayvalık’ın en özel noktalarından biri.  Doğal Hayat araştırmacısı, Kuş gözlemci ve Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu sorumlusu Kadri Kaya tarafından başlatılan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burhaniye Şefi Mühendis Ömer Atasay Tanrısever tarafından desteklenen girişimle, Balıkesir ili Mahalli Sulak Alan Komisyonunun 03.06.2015 tarih ve 2015-1 sayılı kararı ile teklif edilen, 24.01.2017 tarih ve 56 sayılı Genel Müdürlük oluru ile Mahalli öneme haiz sulak alan olarak kabul edilen alan, Flamingoların yanı sıra Balık Kartalı, Poyrazkuşu, Kıyı Çamur Çulluğu, Hazar Sumrusu, Tepeli Pelikan, Sürmeli Kervan Çulluğu’nun da aralarında bulunduğu 175 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Tatlı su ile deniz suyunun karışması nedeniyle kumul ve tuzcul farklı bitki türleri de bulunan Sulak alanın statüsü, tüm bu özelliklerine ve korunması Sulak Alanlar Yönetmeliği ile hüküm altına alınmasına karşın, Tarım Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’nce değiştirilmek istendi. Balıkesir ili Mahalli Sulak Alan Komisyonu, 15 Nisan Perşembe günü statü değişikliğini ele almak üzere toplandı.

Toplantı öncesi Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ve Belediye Başkanı Mesut Ergin sulak alanda inceleme yaptı. Belediye başkanı, sulak alan statüsünden çıkarılması konusunda alınması düşünülen kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayvalık Tabiat Platformu da ‘Karakoç Sulak alanını koruyalım’ çağrısında bulundu. Kaymakam Gökhan Görgülüarslan toplantıda, mevcut alanın daraltılmaması gerektiğini ifade etti. Komisyon; ‘Balıkesir ili, Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi sınırları dâhilinde yer alan Karakoç Mahalli Sulak Alanı’nın ilanından bu yana yapılan çalışmalarda (gözlem, envanter, kış ortası su kuşu sayımı çalışmaları vb.) Yönetmelik 19 uncu madde kapsamında belirlenen sulak alan koruma bölgeleri ve uygulama esaslarının sahaya tatbikinin sağlanamaması, alanın büyütülme şansının bulunmaması, yine alana müdahale şansının olmamasına rağmen alanda tespitli kuş tür sayıları, fauna ve flora açısından önemli artışlar göstermemesi gibi nedenlerle Mahalli Sulak Alan statüsünden çıkarılmasının talep edilmesine rağmen; alandaki envanter sayılarındaki son yıllardaki değişimin bir süre daha bilimsel verilerinin toplanarak izlenmesinin yerinde olacağı, izleme çalışmalarında Üniversitenin ilgili bölümünden teknik destek alınması ve Karakoç Deresi Mahalli Sulak Alanına ait bölgeleme çalışmalarının bir an evvel yapılması maksadıyla katılımcı diğer kurumlardan personel görevlendirilerek İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmaların yapılması ile mevcut statünün korunmasının uygun olacağı’ yönünde karar aldı.

Fotoğraf: Kadri KAYA

“BÖLGE BİZİM İÇİN DE BİR DEĞER”

10 yıldan uzun süredir kuşlarla ilgili gözlem ve sayım yaptığını belirten Kadri Kaya, “Bundan 5-6 sene önce burasıyla ilgili verilerimi Doğa Koruma Milli Parklarla paylaşmış ve buranın sulak alan ilan edilmesi yönünde talepte bulunmuştuk. Bu talebimiz doğrultusunda buranın 38 hektarlık alanı Mahalli öneme haiz sulak alan ilan edildi. O zamandan bu zamana kuş çeşitliliği daha da arttı. Biraz daha dikkat edilirse, özellikle çevreden insan baskısı azaltılırsa hem kışlayan hem de göç eden kuşlar açısından daha zengin, daha önemli bir hal alacak diye düşünüyorum. Bugün de, yine bir Nisan ayında göç kuşlarının buraya inip burada dinlendiğini görüyorum. Sayıları her gün değişiyor. Çünkü günü birlik gelip, konaklayıp buradan uzaklaşıyorlar. Dinlenmek ve beslenmek için faydalandıkları bu yer onlar için çok değerli. Bu bizim için de değer demek aynı zamanda” dedi.

“DELTANIN KORUNMASINI İSTİYORUZ. KENT KONSEYİ OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Sulak alanlar üzerinde günden güne işgal söz konusu olduğunu ve bu işgallere son verilmesini isteyen Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, “Burası Ayvalık bölgemizin en önemli sulak alanlarından biri. DSİ burada daha önce taşkın önleme projesi ilgili çalışma yaptı. Bu çalışmaları yaparken sulak alanı koruma adına projeyi titizlikle yönlendirdiler. Şimdi bu alanın korunmasını istiyoruz. Burada oldukça fazla kuş çeşitleri, bitkiler var. daha önceden bu bölge deniz kaplumbağalarının geldiği, yumurta bıraktığı yer. Burasının doğal olarak kalması, sulak alan olarak kalması gerekiyor. Bölgenin kuş gözlemi yapılabilmesi için, endemik bitki çeşitliliğinin araştırılabilmesi için, turizm açısından ve bölgenin korunması açısından önemli bir sahadır. Bölgenin özellikle araştırmaya, projelendirmeye ve sürekli korunmaya ihtiyacı vardır. Bu bölgelerin imara açılmaması, deltanın korunması ve Karakoç havzasının eski halinde kalmasını talep ediyoruz ve Kent Konseyi olarak takipçisi olacağız” dedi.

Fotoğraf: Kadri KAYA