“KAZ DAĞLARI’NDA MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSATI VERİLMESİN”

823
Fotoğraf: Kadri KAYA

Nilgün KAYA

CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, Plan ve Bütçe Komisyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında Kaz Dağları’ndaki madencilik faaliyetleri ve Balıkesir’de bulunan Bor madeni yataklarını gündeme getirdi. Şahin, Bakan Fatih Dönmez’e, “Madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Kaz Dağları, çevre felaketleriyle gündeme geliyor.’’ diyerek tepki gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e 27 Ağustos 2019 tarihinde Kaz Dağlarında kaç adet maden arama ve işletme ruhsatı verildiğini sorduğunu hatırlatan Milletvekili Şahin, ‘’Geçen yıl verdiğiniz bilgilere göre Kaz Dağları’nda tam 279 adet maden arama ve işletme ruhsatı verilmiş. Bu sayının çok fazla olduğuna inanıyoruz. Çünkü genel kanaatimiz 30-35 civarında ruhsat verildiği yönündeydi. Fakat bu sayıyı duyduğumuzda gerek bölge halkı gerekse ülkemiz nezdinde büyük bir şaşkınlık oluştu. Bölge halkı adına talebimiz, artık Kaz Dağları bölgesinde maden arama ve işletme ruhsatı verilmemesidir. Daha önceden verilmiş mevcut ruhsatların da tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Keza, bu maden ruhsatları sebebiyle bölgemizde çevre felaketleri bir hayli üst düzeye ulaşmış noktadadır. Artık şirketleri değil, doğayı korumak için hep birlikte hareket etmeliyiz.’’ ifadelerini kullandı.

Bor Madeninden Katma Değerli Ürün Üretilmeli!”

Bütçe görüşmeleri esnasında bor madenlerinin Türkiye için büyük bir zenginlik olduğunu da vurgulayan Şahin, şunları söyledi; ‘’Bir Bor denizi üzerinde olmamıza rağmen, bu madeni sadece hammadde olarak ihraç ediyor, katma değeri yüksek ürünler üretemiyoruz. Bu zenginliği ne yazık ki yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Katma değeri yüksek bor uç ürünler üretebilecek tesisler kurmalıyız. Bu tesislerin bir örneğini fabrikalar zinciri halinde bor yönünden çok zengin olan Balıkesir’de kurabilir, bor hammadde olarak değil; işlenmiş ve katma değeri yüksek ürün olarak ihraç edebiliriz. Bor üretimi ve zenginleştirme hizmetlerinin böylece ulus ötesi tekellere devredilmesini önler, ülkemizin bu zenginlikten faydalanmasını sağlarız.’’