AYVALIK KAZANDI

Fotoğraf: Kadri KAYA

Nilgün KAYA

17 bin 950 ha alanı ile Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan, koruma alanlarının statüsünü daraltan ve değiştiren 2009 yılı Revize planı, Danıştay İdari Davalar Kurulu’nun verdiği onama kararı ile iptal edildi.

Tabiat Parkının koruyucu hükümlerini yok edilerek, yapılaşmanın, eski eserleri farklı amaçla kullanmanın yolunu açmak üzere hazırlanan  ‘2009 Yılı Revizyon Planı’nın iptali ve yürütmenin durdurulmasının onanması Ayvalık’ta sevinçle karşılandı. 2009 Yılı Revizyon Planı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Ayvalık Adaları Tabiat Parkını Koruma Platformu ve dört kişi tarafından Danıştay 6. Dairesinde, 2010 yılında açılan davada sonuç Tabiat Parkı ve Ayvalıklıların lehine oldu. Gönüllü Avukat Zehra Tuna ile birlikte 2010 yılında davayı açan, yürüyüşten imza kampanyasına kadar mücadele eden ekip, STK’larla güç birliğine giderek Ayvalık Tabiat Platformunu oluşturmuş ve verdikleri mücadele ile ‘Don Kişot’lar olarak nitelendirilmişti. Mutlak koruma alanlarını sınırlı koruma alanlarına çeviren 2009 yılı Revizyon Planına karşı mücadele eden Platformun o dönemki ekibi, hazırlanan son planda sermaye grupları için önemli değişiklikler yapıldığına dikkat çekmiş, parkın revizyon planı adı altında talan edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı. 25.01. 2011 tarihinde Danıştay, ‘Davanın durumuna ve uyuşmazlığın niteliğine göre taşınmazların yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak bilirkişi raporu alındıktan sonra yeniden karar verilinceye kadar’ yürütmenin durdurulması istemini kabul etti. Ayvalık Tabiat Platformu kampanya düzenledi ve Ayvalık halkı iki dava dosyası için gerekli 10 bin TL harç parasını halkın desteğiyle topladı. 19-20 Temmuz 2011 tarihinde bilirkişi heyeti ve mahkeme üyeleri karadan ve denizden tabiat parkı alanını gezerek incelemelerini yaptı. Danıştay 6. Dairesi, 09.05. 2012 tarihinde yürütmenin kesin olarak durdurulması kararını verdi ancak Çevre ve Orman Bakanlığı bu kararı temyiz etti. Danıştay’ın üst kurulunda görüşerek Tabiat Parkı lehine verdiği kararla ilgili son durum belli oldu. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 2009 Revizyon Planı iptali davası, Danıştay İdari Davalar Kurulunun vermiş olduğu onama kararı ile kazanıldı. Bu kararla birlikte 2004 yılı revize plan karar ve hükümleri geçerli olacak.

“YILMADIK, SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ayvalık Tabiat Platformu, destek veren herkese teşekkür ederken Platfrom kurucularından ve davayı açan dört kişiden biri olan Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan, “2009 yılında Ayvalı Adaları Tabiat Parkı planının revize edilmek istenmesi üzerine Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Platformunu oluşturduk. Kurduğumuz platformdan çıkan kararla 2010 yılında Danıştay’a dava açtık. Dava sürecinde gerekli olan 10bin lirayı, birer lira alarak Ayvalık halkı ve demokratik kitle örgütlerinin desteğiyle topladık. Davamız 25 Aralık 2013 tarihinde Danıştay üst kurulunun Ayvalık lehine karar vermesiyle sonuçlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı davayı temyiz etti. 2010 yılından bugüne kadar olan davamızın onama kararı gelmemişti. Avukatımız Zehra Tuna’dan aldığımız haberle Danıştay İdari Davalar Kurulunun Ayvalık lehine davayı onadığını öğrendik. Yedi yıllık süre sonunda Ayvalık kazanmıştır. Bu karar bizlere inanan Ayvalık’taki demokratik kitle örgütlerinin, Ayvalık halkının ve Avukatımız Zehra Tuna’nın başarısıdır. Hepimizin gözü aydın olsun diyoruz. Ancak tabiat parkımızın  üzerindeki tehlike tamamen kalkmış değildir. Bugün yine TBMM’de Tabiat parkımızın planını revize etmek için çalışıldığını, saha çalışmaları yapılarak jeotermal ve yedi yıldızlı otel ruhsatları çıkarmak için uğraştıklarını biliyoruz. yılmadık, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç diyoruz” dedi.