“Zeytin Ağacının Ölüm Fermanı İmzalandı !”

Nilgün KAYA

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında 1 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi.

Yeni Bakan Zeytinlikleri Katletmek için mi Göreve Getirildi?”

Bekir Pakdemirli’nin görevden alınmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişçi’nin 2009 yılında Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı görevindeyken zeytinlik alanların tarımsal sanayi ve elektrik üretim tesislerine açılmasına yönelik verdiği kanun teklifini anımsatan Şahin, “Zeytinlik alanların talan edilmesinin önünü açan yönetmelik 3 gün önce çıkartıldı. Göreve yeni atanan Tarım ve Orman Bakanı’nın 2009 yılında verdiği kanun teklifiyle bu yönetmelik neredeyse aynı içeriğe sahip. Bu tesadüfün ardından insan sormadan edemiyor; yeni Tarım ve Orman Bakanı zeytinlik alanların talan edilmesi için mi göreve getirildi? Umarız ilk icraatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğin iptal edilmesi olur. Tarımdan ve zeytin üreticisinden yana bir Bakan bu yönetmeliğin iptal edilmesine vesile olarak, geçmişte verdiği kanun teklifi üzerindeki kara lekeyi ortadan kaldırır.”

Zeytin Ağacının Ölüm Fermanı İmzalandı !

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması kanuna atıfta bulunan Şahin, “Kanunun 20’nci maddesinde zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez hükmü yer almaktadır. Daha önce defalarca zeytinlik alanların talan edilmesine dair kanun teklifleri Meclis’e getirilmiş ancak kanunlaşmamıştır. AKP iktidarı talan ve yağmanın önünü açmak adına Meclis’ten geçiremediği düzenlemeyi yönetmelikle uygulamak istemektedir. Ancak, yönetmelikler yasaların üstünde olamaz. AKP iktidarı bu yönetmelikle ölmez ağaç olarak anılan zeytinin ölüm fermanını imzalamıştır. Bu yönetmelik ne hukuka ne de vicdana uygundur.” dedi.

Türkiye’nin yakın zamanda Paris Anlaşmasını imzaladığını da hatırlatan Şahin, şunları söyledi;

Küresel ısınma konusunda sorumluluk alan Paris Anlaşmasına taraf olan bir ülke olarak zeytin ağaçlarımızı korumak durumundayız. Bu talana son vermek için CHP olarak, yürütmenin önce durdurulması sonra iptali için Danıştay’a başvurumuzu yaptık. Vicdanı olan herkes bu yönetmeliğin iptali için gerekeni yapacaktır. Yaşamımıza ve kültürümüze bu kadar etki eden zeytin ağaçlarının korunması siyasetin üstünde bir insanlık meselesidir. Biz CHP olarak zeytinliklerimizi korumakta kararlıyız.”