“ZULMÜ LANETLİYORUZ”

Nilgün Kaya

Cumhuriyet Kadınları Derneği genel merkezi tarafından yapılan açıklamayı kamuoyu ile paylaşan CKD Ayvalık Şube Başkanı Gülden Sarıbaş, “Çocuğunun gözleri önünde, ölmek istemediğini haykırarak ölüme giden Emine Bulut’un uğradığı zulmü lanetliyoruz.” dedi.

“YETKİLİLERİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Gülden Sarıbaş tarafından yapılan açıklamada, “Kadınların uğradığı şiddet, taciz, tecavüz ve ölüm haberleri yazılı ve görsel medyada her gün yerini alıyor. Yetkili kurumlar açıklamalar yapıyor ve kadınların “ölmek istemiyorum” haykırışları kulaklarımızda çığlık, vicdanlarımızda yaralar açarak yeni bir habere yer açmak için gerilere itiliyor. Kadınların şiddete uğraması, bu şiddetin devamında çocuklarının, yakınlarının önünde paramparça olmaları bir sonuçtur. İçinde yaşadığımız ekonomik, siyasal kültürel bütünün kadınlara sunduğu bir sonuç. Bir yandan kadın, ana olarak yüceltilirken diğer yandan aile ve toplumsal değer yargıları içine hapsedilerek yaşamaya zorlanıyor. Ekonomik kriz, artan işsizlik kadınların üretimden kopmasını sağlarken, televizyonların ekranlarından evlerin her yerine sinen bencil, ataerkil, hoyrat, geri kültür kadının yaşamını zorlaştırıyor. Kadının karşılaştığı şiddet sadece dar gelirli kesimlerle, sadece eğitimsizler arasında diye sınırlandırılabilecek bir konu değildir. Toplumsallıktan uzaklaşıp bireycileşen, “Bu ülkede yaşanmaz diyerek kendinden başka hiç bir şeyi önemsemeyen, kibirli, yüreğinde ülkesi ve ülkesindeki insanların mutluluğu için emek harcama ideali kalmamış neoliberalizmin ürettiği aydın tipi kadına ve çocuğa uygulanan sözel, fiziksel şiddetin bir parçasıdır.  Emine Bulut’ların doyasıya yaşamadan hayatlarını yitirdikleri bu ortamda Cumhuriyet Kadınları olarak dört elle Cumhuriyet Devrimlerine sarılıyoruz. Cumhuriyet Devrimlerinin yarattığı, özgür, eşitlikçi kültürel ortamın canlanması için mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal sorunların kadın ve çocuklara dönük şiddeti arttırdığını görüyoruz. Başka Emine Bulut olayları yaşanmaması için üzerimize düşen görevleri yapmak, başı darda kadınlarımıza destek olmak, sorunlarını birlikte göğüslemek için görev başındayız. Tüm yetkilileri de Kadını ikinci sınıf sayan eşitsiz yazısız yasalarla mücadelede sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.” denildi.