AYVALIK İÇİN KATILIM, KORUMA VE GELİŞTİRME

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nilgün KAYA

Ayvalık’ta ‘Katılım esaslı Ayvalık Kentsel Koruma ve Geliştirme İlkelerini Belirleme’  Çalıştayı düzenleniyor. Ayvalık belleğini oluşturma ekseninde kentin çok kültürlü sosyolojik, ekonomik, kültürel verilerinin derlenmesini, yerel katılımcılığı sağlayarak yapmayı hedefleyen Çalıştay, Yıldız Teknik Üniversitesi  Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Şehir Bölge Planlama, Enformatik, Arkeoloji Bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerini Ayvalık’a getiriyor.

Ayvalık Ar-Ge tarafından düzenlenen Çalıştay, 9-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana bilim dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Uzay Yergün, 11 Haziran Pazar günü saat 21.00’de Cunda Doğa Kulüpte düzenlenecek halk buluşmasında ‘Cunda Adası Geleneksel Kent Dokusu Mimarisi dünden bugüne sürdürülebilirlik’ konusunu ele alacak. 13 Haziran Salı günü Şeytan’ın Kahvesi’ne saat 17.00’de başlayacak Akademi Halk Buluşmasında , ‘Gücüne güven; Değişen zaman ve koşullarda değişmeyen bir başarı örneği olarak Ayvalık’ ve ‘Ayvalık mitinden Ayvalık modeline bir kentin başarı öyküsü’  konuları MSGSÜ ‘den Doç Dr. Rıfat Akbulut, Yrd. Doç. Dr. Seher Başlık ve öğrenciler tarafından anlatılacak. Program aynı gün akşam 20.00’de Belediye Sarı Zeybek Sosyal Tesislerde Ayavlık Forum toplantısında tekrarlanacak. 14 Haziran günü saat 10.00’da Ayvalık Ar-Ge Merkezinde tüm katılıcılarla değerlendirme toplantısı yapılacak.  17 Haziran günü saat 17.00’de Şeytan’ın Kahvesi’nde ‘Hafızada kalan Ayvalık’ konulu Akademi Halk Buluşması düzenlenecek.
“AYVALIK’IN TÜM DİNAMİKLERİ KENTİ KORUMAK İÇİN ÖRGÜTLENMELİ”

Ayvalık Ar-Ge Başkanı Tuba Aysun, “Farklı akademik disiplinlerin konusunu oluşturan kentin ve kent mirasının sürdürülebilmesini öngören koruma politikaların gerçekliğini, eksikliğini, yararlarını ve gelecekte ne gibi çalışmalara ihtiyaç olduğunu yerel dinamiklerle ve olabildiğince tüm aktörlerle tartışmak bu başlangıç çalıştayının en temel amacını oluşturmakta. Ayvalık halkı, onu temsil eden tüm sivil ve idari yapılar, destek verebilecek akademik kuruluşlar yani yönetenler ve yaşayanlar, fikir üretenler aynı çerçevede konuşabilme, paylaşabilme ve sorunlarını bir yuvarlak masa etrafında çözebilme iradesine sahip olmalı düşüncesindeyiz. Katılımcılık esası olmaksızın artık kentlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını demokratik olmayan yollarla çözebilme, değerlendirebilme araçlarını kullanmak, projeler uygulamak evrensel kriterler ölçeğinde kent çözümlemelerinin çok uzağında bulunmaktadır. Ayvalık’a koruma esaslı bakış açısıyla veya farklı ihtiyaçlar sebebiyle yapılacak tüm çalışma ve bilimsel araştırmalara dayanan analizlerde; kentsel ekonomik ilişkiler, sektörel hedeflerin kentsel ‘koruma ve geliştirme’ anlayışı ile geçmişten gelen ilişkisi mutlaka değerlendirilmelidir düşüncesini taşıyoruz.  Ayvalık’ta geçmişte olduğu gibi sosyo-ekonomik eşitliğin olabildiğince sağlanabilmesi için kentsel büyüme sürecinde gereken altyapı ve yapısal hizmet barındıran projeleri hep beraber katılımcılık esasından besleyerek somut çalışmalara dayandırmak, fikir birliği oluşturabilecek bir kentsel örgütlenme modeli ile yürünmesini işler kılmak yani kentin fiziki ve ekonomik büyüme/koruma-geliştirme/sosyal eşitlik/katılımcılık endeksindeki risk değerlendirmelerini ortaya koyarak, geniş bir projeksiyonla kenti çok katmanlı çözümlemek için özgün bir Ayvalık Modeli tasarlamak gerekmektedir.  Kente ilişkin karar alacak mekanizmaların yerel katılımı benimseyerek davranış sergilemesi uzlaşma kültürü için şarttır.  Kente dair tüm kararların katılımcılık çerçevesinde alınması için; karar alma süreçlerinin bilimsel – objektif kriterlerle, saydamlığı sağlayan yöntemlerle  kesinleşmesinden, yani halkla, Sivil Toplum Örgütleriyle, yerel yönetim ve merkezi idari yetkiye sahip kurumlarla bir araya gelerek aynı zamanda akademik desteğin sürekli kılınabileceği olabildiğince tüm dinamiklerle beraber oluşturulacak bütünleşik, kentin sağlıklı-uzlaşmacı iletişim ağını önemseyen, sivil denetimden geçebilecek kentsel örgütlenme modelinin Ayvalık’a özgü geliştirilebilmesi adına çaba sarf etmekteyiz. İçinde bulunduğumuz çalıştay ile hedeflenen; yerel katılımcılığı odak noktasına alan, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, merkezi idarenin ve halkın kente dönük tespit ettiği ihtiyaçların, sorunların akademik yapılarca bir arada değerlendirilmesini ve bu bağlamda geleceğe yönelik bilimsel çalışmalarla kamusal yarar çerçevesinde yerele destek verilmesini sağlamak ve koordine bir şekilde planlanmasına emek sarf etmektir.  Kentle ilgili bir tür akademik sondajlamanın bu çalıştay sürecinde yerelde yapılması Ayvalık için daha doğru ve ihtiyaç esaslı gelecek çalışmalar üretilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca bilimsel çalışmaları kahvelerde halk toplantılarında, sokakta, Ayvalık’ta yaşayanlarla birlikte konuşmaya çalışarak katılımcılığın sürdürülebilir başlangıcını sağlamanın ilk adımını, ‘Katılım esaslı Ayvalık Kentsel Koruma ve Geliştirme İlkelerini Belirleme Çalıştayı’ ile atmış olacağız.  Ayvalık Ar-Ge olarak 2017 yılından başlayarak her yıl en az 15 tescilli konut yapısının, yapıda yaşayanların ekonomik koşulları ve yapının mimari kriterleri, kent dokusundaki yeri göz önünde bulundurularak akademisyenler ve sivil yapıların çalıştayda belirleyeceği ilkeler çerçevesinde hibe programlarına hazırlanmasını sağlamak, başvurularını takip etmek en büyük ve somut kamu yararı hedeflerimizden birini oluşturmaktadır. Çalıştayın önemli bir diğer farkı, Ayvalık’ta bu çalıştayın gerçekleşmesi için Sivil Toplum Örgütü, akademik katılımcılar ve destek olan farklı yerel işletmecilerin, bağımsız kişilerin bir araya gelerek kentin meselelerine dâhil olmasıdır” dedi.

“BÜYÜK İHTİMALLE AYVALIK’I ÇALIŞMA ALANI OLARAK ALACAĞIZ”

YTÜ öğrencileri ile Ayvalık merkezli bir çalışma planlandığını söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana bilim dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Uzay Yergün, “Ayvalık’ta üniversite olarak 2004 yılında yapıların korunması için eğitim amaçlı çalışma yaptıklarını, 2005-2006 ve 2007 yıllarında ise TUBA Türkiye Kültür Sektörü projesi için Cunda’da çalıştık. Cunda’nın geleneksel kent mimarisini inceledik ve yaklaşık 590 yapının nüfus kâğıdını çıkardık. Bu çalışmaların sonucunda Cunda gün geçtikçe yapıların kullanımına bağlı olarak kötü restorasyonlarla karşı karşıya kalmış. Bunlar özgün kültür varlığı, eğer korumazsak kimliğini kaybedecek. Büyük ihtimalle Ayvalık’ı çalışma alanı olarak alacağız. Ekim ayında 15 öğrencimiz beraber seçeceğimiz 15 yapıda çalışma yapacağız. Öğrencilerin yetişmesi birinci amacımız ikinci amacımız da bedel almadan, bize evini açan halkımıza hibe olarak projeler verilecek. Bu projeler Anıtlar Kuruluna verilebilecek nitelikte olacak” dedi.