BAŞKAN YILMAZ,”BALIKESİR’İ KAPSAMAMAKTADIR”

Nilgün KAYA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden yönetmeliğinde yaptığı değişiklikliğe yönelik bir açıklamada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, yönetmeliğin amacından uzaklaştırıldığını ve Balıkesir’i kapsamadığını’ ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden yönetmeliğine bir madde ekleyen yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ” 1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazetede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca yayınlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliğin bazı kişi ve kuruluşlarca “zeytin alanlarında maden aranmasına izin verdiği” iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır. Öne sürülen hususlarla yönetmelik amacından uzaklaştırılmakta ve maksatlı yönlendirmelerle kamuoyunda anlamsız tepkiler oluşturulması amaçlanmaktadır. Balıkesirliler için zeytin ağacının kıymeti ve zeytinin temsil ettiği değerler dikkate alındığında, hemşehrilerimizin bu yönetmelikte belirtilmeyen ve tamamen çarpıtılan hususlara tepki göstereceği çok açıktır.

Dikkatle incelendiğinde söz konusu yönetmeliğin, ülkemizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla; enerji işletmelerinin atıl kalmamasına ilişkin olduğu görülecektir.

Diğer bir deyişle bu yönetmelik, zeytin ağaçlarının bulunduğu yerlerde yeni bir tesis kurmak için hiç kimseye maden arama hakkı vermemektedir. Bilindiği gibi Balıkesir’de bazı zeytinliklerin bulunduğu alanlarda altın ve gümüş maden rezervleri olmasına rağmen, zeytinlikleri koruma kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince bu madenler için ruhsatlandırma yapılmamıştır. 1 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik” Balıkesir’deki altın, gümüş ve hatta bir enerji kaynağı olabilecek maden rezervlerinin işletilmesi için ruhsatlandırmaya izin vermemektedir.

Dolayısıyla Balıkesirimizde halihazırda madenden enerji üreten hiçbir tesis olmadığından, zaten bu yönetmelik Balıkesir ilimizi kapsamamaktadır. Kaldı ki, başka şehirlerdeki zeytinliklerde yeni bir enerji kaynağı bulunsa dahi bu yönetmeliğe dayanarak yeni bir tesis ruhsatlandırılması yapılamaz.

Zeytin ve zeytin ağacının ülkemiz ve biz Balıkesirliler için ne anlam ifade ettiğini bilen bazı art niyetli kişilerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, şehrimizde anlamsız bir gerginlik ve kaygı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız. Konuyu derinlemesine inceleme fırsatı olmayan, zeytin ve zeytin ağacının kıymetini bilen dostlarımız ve hemşehrilerimiz için bu açıklama gerekli görülmüştür.” Dedi.