AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BİR İLK

2507

Nilgün KAYA

Ayvalık Meslek Yüksek Okulu (AYMEYO) Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, okul giriş zeminine Türk Pazırık halı motifi yaptı.

Ayvalık Meslek Yüksekokulu’nda, eğitimin kalitesini daha ileri düzeye götürmek, öğrencileri uygulamaya yönlendirmek ve bölümler arası rekabeti arttırmak amacıyla ‘AYMEYO Ruhunu Yaşat, Okuluna Kalıcı Eserler Bırak’ sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında,  Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri bir ilke imza attı. İplik yerine doğal taş, kömür, kil ve tuğla kırıntısı kullanan öğrenciler, okul giriş zeminine  ‘Türk Pazırık Halı’ motifi yaptı.  Doğal malzemelerle yapılan Pazırık Halısı kalıcı olması ve bozulmaması için epoxy uygulaması kalıcı hale getirildi.

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr.Üyesi Yakup Dinç, “Bu güzel ve anlamlı eseri okulumuza kalıcı olarak kazandırdıkları için emeği geçen Müdür Yardımcısı Mimari Restorasyon Bölüm Dr.Öğr. Üyesi Figen Erdoğdu, dersi veren öğretim elemanı Barış KANDEMİR ve eserin epoxy uygulamasında sponsor olan usta Yener Çoban’a teşekkür ederim” dedi.

M.Ö.3.yüzyıla ait Hun halısı, Altay Dağları eteklerinde, Pazırık vadisinde, beşinci kurganda bulunmaktadır. Sanat tarihinde bilinen ilk Türk halısı olan bu şaheserin boyutları 1,89*2 m olup, 1 dm karesinde 3600 ilmek bulunmaktadır. Günümüzde hala Manisa’nın Gördes ilçesinde dokunan halılarda aynı ilmek tekniği kullanılmaktadır. Bu ilk Türk halısı, halen Leningrad Ermitage Müzesi’nde teşhir edilmektedir. Arkeologlara göre; MÖ. 2-3. (ya da MÖ. 3-5.) yüzyıllarında dokunmuş olabileceği kuvvetle muhtemel olan halının mucizevi bir şekilde günümüze kadar ulaşması ise mezar odası içerisinde dolan suyun buzlaşması ve halının da buzun içerisinde kalmasıyla mümkün olmuştur.