MESLEKİ EĞİTİM TANITIMI VE ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRMESİ YAPILACAK

2050

Nilgün KAYA

Temel eğitimi tamamlayarak ortaöğretime geçecek olan öğrencilerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilmeleri konusunda yapılacak çalışmalar, Cunda Uygulama Oteli’nde yapılan toplantıda ele alındı.

14 Mart günü, saat 16.00’da Cunda Uygulama Oteli Toplantı Salonunda ‘Orta öğretime Geçiş modelinde mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme Faaliyetleri’ başlıklı toplantı düzenlendi.  İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Tümen başkanlığında gerçekleşen toplantıya, meslek lisesi okul müdürleri, ortaokul rehber öğretmenleri ile mesleki eğitimle ilgili sektör, oda ve birlik temsilcileri katıldı.

Toplantıda mesleki eğitim tanıtımlarının ve öğrenci bilgilendirmesinin doğru ve etkili bir şekilde yapılmasının önemi belirtildi. Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri dikkate alınarak mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması gerektiğini, bakanlığımızca mesleki eğitime erişim imkânlarının arttırıldığını ve bu doğrultuda ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitim payının %60’lara çıkarılmasının hedeflendiği dile getirildi. Ortaöğretime geçiş sisteminin değişmesiyle birlikte öğrencilerin istekleri doğrultusunda adrese dayalı yerleştirme ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını daha fazla tercih edilebilir hale geldiği, bu yüzden bu konuda tanıtım ve yönlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanan 2018 Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan Ortaöğretime Geçiş Modelinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Tanıtım ve Yönlendirilmesi Çalışma Takviminde yapılması planlanan faaliyetlerin düzenlenmesinin uygun olacağı yönünde karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitimi tamamlayarak ortaöğretime geçecek olan öğrencilerin ortaöğretime geçiş sisteminde değişikliğe gidilerek 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni sistemin uygulanacağı ve bu kapsamda öğrencilerin tercihleri esas alınarak sınavlı veya mahallinde sınavsız olarak yerleştirileceğini açıklamıştı.