“HALK SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ OLMALI”

Nilgün KAYA

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği, Ayvalık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 4,5 milyon lira olan alacaklarını ödemediği için şirket tarafından mahkemeye verilmesi ve 1 Kasım 2016 tarihinde kapılarının kapatılması ile çalışmayan Ayvalık Atık su Arıtma Tesisinin faaliyete geçirilmesini talep etti.

Ayvalık Atık su Arıtma Tesisi ile ilgili Adalet Bakanlığı’na biri Nisan diğeri Temmuz aylarında iki kez başvuruda bulunduğunu belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, “15 milyon maliyetle, yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve 3 yıl önce devreye giren, Ayvalık Arıtma Tesisini çalıştıran firma, Ayvalık ve Balıkesir Belediyelerinden alacakları nedeniyle 2.kez kapattı. Günde 4 bin metre küp atık su arıtan tesisten, 1 Kasım 2016‘dan bu yana 13.04.2017 tarihine kadar, 744 bin metreküp kanalizasyon denize bırakılmıştır. Konuyla ilgili olarak; Balıkesir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce, tesis, çevre denetim görevlileri tarafından 21.12.2016 tarihinde,2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, idari yaptırım yapılmış. Sorunun devam etmesi üzerine; Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak ilki 13.4.2017 ikincisi ise 1.7.2017 tarihlerinde, Adalet Bakanlığı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına da gönderilen dilekçede, tesisi çalıştıran firma yapılan idari yaptırım ile ilgili olarak dava açtığından, bu hukuksal sorun çözülünceye kadar denize kanalizasyonun aktığı, bu nedenle dedenizin kirletilmesine ve eko-sistemin bozulmasına nasıl engel olabiliriz diye sorunumu arz ettim. Her iki Bakanlıkta; ‘idari yaptırımın iptaline yönelik dava devam etmektedir’ diye cevap vermişlerdir. Bu durum,  denizin eko-sisteminin ve halkın sağlığının bozulmasına yol açmaktadır. Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz ama dava halk sağlığından daha öncelikli konuma gelmektedir. Ancak müdahale için geç kalıyoruz. Dava sonuçlanıncaya kadar arıtma tesisi çalıştırılsın ki denizlerimizde ve halk sağlığında gerekli tedbirleri zamanında alalım. BASKİ’nin basına verdiği beyanatta,’tesis çalıştırılmaya hazırdır, ancak dava sonuçlandıktan sonra müdahale ederiz ‘demektedir. Ancak BASKİ Atık su parası almaya devam ediyor, o zaman dava sonuçlanıncaya kadar halktan alınan para geri iade edilsin ve para toplanmasın dediği zaman kabul edilir mi elbette kabul edilmez. O zaman benim sağlığımı bozan konuyu ben neden kabul edeyim. Talebim,  Ayvalık Arıtma Tesisinde bir yandan dava ederken biryandan da arıtmanın çalıştırılmasına kanuna ve toplum yararına müsaade edilmesi için gerekli yetkinin verilmesidir” dedi.