BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISI YAPILDI

Nilgün KAYA

Ayvalık Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı Orhan Peker Sanat Galerisi’nde yapıldı.

İstifa eden CHP’li meclis üyesi Nusret Kantarcı Fisher’in istifasının meclisin bilgisine sunulması ve görevi olan tarife komisyonu üyeliğinin yerine yeni üye seçimi gündemin ilk maddesi oldu. Ufuk Ova ve Muhittin Tüfekçi’nin mazeretleri nedeniyle katılamadığı toplantıda, Nusret Kantarcı Fisher’in yerine Fikri Çalık getirildiği açıklandı. Nusret Kantarcı’nın istifasının ardından üstlendiği iki göreve iki farklı meclis üyesi getirildi. Büyükşehir Belediye Meclisine ise Nusret Kantarcı yerine Hüseyin Barış’ın görevlendirildiği belirtildi. Tarife Komisyonunda görev yapacak meclis üyesi olarak CHP grubu meclis üyesi Necip Arif Tünek’i önerdi. Yapılan kapalı oylama ile komisyona Fikri Çalık’ın 9 oy almasına karşın 13 oy alan Arif Tünek seçildi. Salman Kayran’da oylamada 1 oy aldı.

Mali Hizmetlerden sorumlu olarak Başkan Yardımcılığına atanan personel hakkında meclise bilgi verilmesi gündemin 3. Maddesi oldu. Mali Hizmetlerden sorumlu Zuhal Keskin, Mali hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.  İmza yönergesinin güncellenmesine ilişkin olarak bilgi verildi. Maddeler oy birliği ile kabul edildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi gündemin 5. Maddesi oldu. Yönetmelikte 1 maddenin değiştiği bunun da belediye bünyesinde mevcut bulunan ve yeni açılacak her türlü tesisinin işletilmesini sağlamak olduğu açıklandı. Halil Gür’ün ‘Bu madde değiştiğine göre yeni bir şey planlanıyor, bunu açıklar mısınız?’ sorusu üzerine Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Biz biliyorsunuz bu iştirakleri şirkete devretmiştik. Olanları tekrarden iştirakler müdürlüğüne aldık. Sebebi ihale yapma yöntemini öneriyor Bakanlık bize. İhale yapılmadan şirkete verildiği için ihaleye çıkarmamız gerekiyordu, ihaleye çıkarmak istemediğimiz için belediye bünyesine aldık. Şirket bünyesinde sadece otoparkların kalıyor” dedi. Bu madde ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Personel maaş hesaplarının Vakıflar Bankası olarak belirlenmesi ile ilgili madde gündemin 6. Maddesi oldu. Madde oy birliği ile kabul edildi. Ayvalıkgücü Belediye Sporun Midilli Adası’nda oynanacak basketbol dostluk maçında ilçemizi temsil etmesinin görüşülmesi hakkında yapılan açıklamada, Midilli kulüpleri ile karşılıklı dostluk maçlarının yapıldığı belirtildi.

Doğalgaz ile ilgili alınmış olan meclis kararının güncellenmesi konusunda yapılan açıklamada, daha önce meclisin Doğalgaz gelmesi için karar aldığını ancak Ayvalık’ın isminin listeden çıkartıldığını, buna karşı girişim başlatıldığı açıklandı. Belediye başkanı, “Şirket hattı döşerim, enerjiyi veririm diyor ama bozulacak olan yolların onarımını belediyelerin yapmasını istiyor. Şart bu, biz de düşündük Ayvalık halkına hizmet için varız. Büyükşehrin kararını da bekledik. Planlamaya göre 2020 ye göre bitecekti şimdi bir süre söylemiyorlar şimdi biz Ayvalık’ın listeye yeniden alınması için çalışıyoruz. Şirket Ayvalık’ı da katacaklarını söylüyorlar. Ayvalık için doğalgaz bir nimettir inşallah bunun sonunu görürüz” dedi. Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.  İstenen Belediye Meclis kararında, ‘4646 sayılı Doğalgaz Piyasası kanunun 4. Maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal gaz piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70. Maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş nin dağıtım bölgesinde Belediyemizin de dahil edilmesine, dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine, enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Ayvalık Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmesizin izin verileceğinin, Ayvalık Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya  zemin tahrip bedeli (asfalt, Paker, beton) hafriyat döküm bedeli gibi ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının, Ayvalık şehrinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinin dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının ‘ taahhüdü isteniyor. Meclis üyesi Halil Gür, bir yanlışlık yapılmaması için maddenin Hukuk Komisyonuna sevk edilmesini önerdi. Tarife Komisyonundan gelecek konu olan Ali Çetinkaya Mahallesi Pazar yerinde bulunan otoparkın devamlı kullanılmasına yönelik konunun ‘Pazaryerinin mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü’ne ait olduğu, yapılan sözleşmede kiralanan yeri başkasına kiralayamayacağı, iş ortağı olamayacağından dolayı otopark ücreti alınamayacağı’na dikkat çekilen raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis İmar Komisyonundan gelen iki konu gündemin 10. Maddesi oldu. Mithatpaşa Mahallesi 1021 ada, 7-10 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı Balıkesir İdare Mahkemesi’nin kararına karşın BKVKKK’nın kararı komisyondan gelen ilk madde oldu. Mahkemenin planların doğru olmadığı ve iptal edilmesi yönünde kararı olduğunu hatırlatan komisyon maliklerin yeni bir plan tadilatı yapıp başvurursa değerlendirmeye alınacağını ancak alanın planlanmasının belediye tarafından belediye revizyon planları içinde yapması gerektiğini içeren komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Küçükköy Mahallesi, kıyıda yer alan ‘Belediye hizmet alanı’ lejandına sahip bölge ile alakalı plan değişikliğine yönelik komisyon kararı okundu. Büyükşehrin o bölgede sosyal alan yapmayı düşündüğü açıklanırken, dolgu olan bir bölge olduğu hatırlatılarak konunun detaylı incelenebilmesi için süre istendi. Ek süre verilmesi oy birliği ile kabul edildi. İmar Şehircilik Müdürlüğü’nden gelecek 10 yeni konu da toplantıda görüşüldü. Meclis üyesi Halil Gür, Türkiye’nin en büyük tabiat parkının Ayvalık’ta olduğunu ve temizlik işleri müdürlüğünün çevre konusunu kapsamadığını hatırlatarak Belediye bünyesinde çevre müdürlüğü kurulmasını önerdi.