Hem eğlendiler, hem öğrendiler

DERSTE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ ÖĞRENCİLER YAPTI; SUDE KÖRFEZİ, BEREN DAĞI, YASİN ADASI

Nilgün KAYA

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri yer şekillerini, oyun hamurlarıyla kendileri yaratarak öğreniyorlar. Oyunla bilgiyi bir araya getiren öğrenciler, oluşturdukları şekillere kendi adlarını veriyorlar.

Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu Sosyal Bilgiler Dersi, bilgiyi; uygulama ve eğlence ile birleştirerek, farklı bir metotla işleniyor. Derste yer şekilleri ile ilgili tanımları öğrenen 5. sınıf öğrencileri, oyun hamurundan oluşturdukları hayali bir ülkede, tüm yükselti basamaklarını ve yer şekillerini canlandırdılar. Karton üzerine önce farklı derinlikteki denizleri, mavinin farklı tonlarıyla boyayan öğrenciler, kıyıdan itibaren ova, plato, tepe, dağ, sıradağ, göl, baraj, akarsu, vadi, ada, yarımada, körfez gibi yapıları farklı renklerdeki oyun hamurları ile oluşturdular.  Fiziki haritalarda renklerin yükseltileri belirttiği bilgisinden hareket eden minikler, alçak ovaları yeşil, plato ve tepeleri sarı, dağları ise kahverengi oyun hamurları ile yoğurdular. Yüksek dağlardan doğan akarsuların önlerine göl ve barajlar kuran öğrenciler, akarsuların denize döküldükleri noktalarda delta ovaları yaparak verimli tarım arazileri elde ettiler. Tüm yer şekilleri tamamlandığında, küçük kağıtlara adlarını yazarak kürdanlarla tutturan öğrenciler, Sude Körfezi, Beren Dağı, Yasin Adası gibi isimler verdikleri yeryüzü şekillerini neşeyle izlediler.

Öğrenmenin en etkili yollarından birinin yaparak, yaşayarak öğrenme olduğunu belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Çiftçi, çocukların oyun ihtiyaçlarını coğrafya bilgileri ile birleştirerek böyle bir etkinlik hazırladığını söyledi. Etkinlik sonunda sorduğu sorulara hep doğru cevaplar aldığını belirten Çiftçi, okulun hem öğrenme, hem eğlenme ortamı oluşturmasının önemini vurgulayarak öğrencilerine teşekkür etti.