MAHALLE GÜMÜŞLÜ ATÖLYESİ

Nilgün KAYA

Ayvalık’ta yapımı 19. Yüzyıl sonlarına tarihlenen, uzun yıllardır metruk halde bulunan Gümüşlü tarihi prina fabrikası ve sabunhanenin, ‘Mahalle Gümüşlü Atölyesi ‘ ile kamu yararını önceleyen bir yaklaşımla canlandırılması planlanıyor.

Ayvalık’ın Gömeç ilçesi sınırında bulunan, Eminzade ailesine ait olan ve geçtiğimiz yıl Alaçatı’da ilk sörf okulunu açan ve yıllardır Ayvalık’ta yaşayan Tunç Cecan tarafından satın alınan Gümüşlü Sabunhanesi’nde, katılımcı, kapsayıcı, sürdürülebilir kamu yararını önceleyen bir yaklaşımla yapının canlandırılması amacıyla bir atölye çalışması yapılıyor.

30 Mayıs -1 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan ‘Mahalle Gümüşlü Atölyesi ‘ne Tunç Cecan’ın yanı sıra Ayvalık ve Ege’den Deniz Kanıar (Mimar, Mahalle Gümüşlü), Nurdan Topoğraf (Mimar, Mahalle Gümüşlü), Fırat Aykaç (Mimar), Ahmet İğdirligil (Mimar), Salih Seymen (Mimar), Bülent Şahin (Mimar), Onur Can Baloğlu (Mimar), Haluk Aysu (Mimar), Hayri Kaan Köksal (Mimar ve Yerel Tarih Araştırmacısı), Özcan Kuralay (İnşaat Mühendisi), Zeynep Aksu (Cam Sanatçısı), İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Yegan Kâhya (İTÜ Mim Böl. Restorasyon Birimi), Ayşegül Özer (İTÜ Mim Böl. Restorasyon Birimi), Ömer Dabanlı (İTÜ Mim Böl. Restorasyon Birimi), Çıngı Salman (İTÜ Mim Böl. Restorasyon Birimi),Nurçe Düzalan Salman (İTÜ Mim Böl. Restorasyon Birimi),Yüksel Demir (İTÜ Mim Böl. & MedIN), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’n den Gülşen Özaydın (MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Böl.), Levent Özaydın ( MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Böl.), Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Can Binan (YTÜ Mim Böl. Restorasyon Birimi), Aura İstanbul ‘dan Yılmaz Değer ( Mimar ),Erhan İşözen ( Mimar) ,Sinan İzgi (Mimar) katıldı.

Atölyenin amacının Mahalle Gümüşlü’yü koruma, restorasyon, yeniden işlevlendirme, canlandırma süreci ile ilgili sorulara yanıt aramak, yeni soru, görüş, öneri geliştirmek olduğu belirtildi.

Cuma günü alan gezisinin ardından yuvarlak masa toplantılarında şu sorulara yanıt aranacak;

Mahalle Gümüşlü’nün amacı, ilkeleri, misyonu, vizyonu, yaygın etkisi, özgün değeri nasıl tanımlanmalıdır?

Mahalle Gümüşlü bünyesinde eğitim, üretim, paylaşımın yanı sıra hangi diğer işlevlerin yer alması uygun olacaktır?

Mahalle Gümüşlü’nün etki alanı nasıl tanımlanmalıdır?

Yararlı, sürdürülebilir, işlevsel, etkin ve verimli bir kurumsal yapı nasıl kurulabilir?

Koruma ve restorasyon süreci ile ilgili öneriler :

Acil Önlem / Sağlamlaştırma / Güvenlik

Müdahale Kararları : Yapısal, Çevresel ve İklimsel Mevzuat

Ayvalık ve çevre yerleşimlerle ilişki / etkileşim

Atölyenin son günü sonuç raporu hazırlanacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2023-2024 Güz Dönemi, Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Lisansüstü Programı, Mimari Korumada Tasarım Stüdyosu’nda tamamlanmış olan Ayvalık Gümüşlü Fabrikası Koruma ve Restorasyon Projesi’nde edinilen bilgiler doğrultusunda bu atölye için ODTÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Birimi tarafından Gümüşlü Mahalle Kitapçığı hazırlandı.