ANTİK SİKKELER NE ANLATIYOR? ALEXANDRİA TROAS ANTİK KENTİNE AİT SİKKE

(Koleksiyoner Diş Hekimi Özkan Arıkantürk, dünya literatürüne giren sikke koleksiyonundan seçkileri Gazete Ayvalık okurlarıyla paylaştı.)

Ezine ilçesi, Dalyan mevkiinde kurulu Alexandria Troas kentinde basılan, İmparator Commodus’a ait (MS 178-193) bu bronz sikkenin ön yüzünde İmparatorun portresi, arka yüzde de ayakta duran ve elinde dal tutan Tanrı Apollon’u çıplak halde görüyoruz. Apollon’un sembollerinden kuzgun kuşu da yerde tasvir edilmiştir. Alexandria Troas, Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos tarafından kurulmuş, sonra da bir Roma şehri haline gelmiştir.