BİLİRKİŞİ İNCELEME İÇİN TAVUK ADASI’NDA

Nilgün KAYA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Tabiat Parkı alanı içindeki Tavuk Adası’nda, İş insanı Dikran Masis tarafından başlatılan konsept proje inşaatında rekonstrüksiyon projeleri kurul kararının iptali için Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi tarafından açılan davanın bilirkişi incelemesi 7 Aralık Çarşamba günü yapıldı.

Fotoğraf: Özgür Öztürk

 

Bilirkişi incelemesi öncesinde Cunda Adası iskelesi önünde toplanan Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, adada yapılan inşaata neden karşı olduklarını açıkladı. Girişime Ayvalık eski belediye başkanlarından Hasan Bülent Türközen, Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Cengiz Dikici, Ayvelo Bisiklet grubu ve vatandaşlar destek verdi.

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi adına Ayşegül Ereğli Çelik tarafından yapılan açıklamada, “Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi olarak Ayvalık’ın yağmalanmasına karşı, tabii ve kültür varlıklarımızın yok edilmesine karşı bir mücadele sürdürüyoruz. Tavuk Adası konusunda yaklaşık altı aydır sürdürdüğümüz mücadelemiz bugün yeni bir aşamaya gelmiştir. Mahkeme kararı gereği bugün bilirkişi heyeti tespit yapmıştır. Buna göre mahkeme yakın zamanda yürütmeyi durdurup durdurmayacağına ilişkin bir karar verecektir. Kültür Varlıkları elbette tek başına bir değerdir ancak çevresi ile ilişkisi bu proje açısından deniz ve kıyı varlığı ile bütünlüğünün birlikte değerlendirilmesi, çevreye katkısının bu bütünlük üzerinden çok daha fazla olduğunun koruma anlayışı açısından önceliğini belirtmek isteriz. Kıyı ilişkisinin göz ardı edilerek bir ihya projesinin kabul edilmesi hem evrensel koruma anlayışı hem de Milli Parklar mevzuatı açısından mümkün değildir.

Ayrıca sunulan tadilat projelerinde açılan davaların ve beyanların etkili olduğu bu nedenle şirketin yeniden hukukileştirme çabalarına mecbur kaldığı, bu projelerin davalar sonrası sunulmasının da zımnen açtığımız davaların hukuki haklılığını karşı tarafın kabul etmiş olduğu görülmektedir. Adadaki tescilli alan ve kültür varlıklarına ilişkin özgün kalıntılar, diğer arkeolojik envanter değerlendirildiğinde bugün alanın arkeolojik bir tanımı ve değeri olduğu, bu nedenle rant içeren, inşaat alanına dönüştürmenin yolu olarak hukuka aykırı ve doğal çevreye zararı büyük olan rekonstrüksiyon projelerini onaylamak yerine, evrensel koruma anlayışına uygun olan “konsolidasyon” (var olanı koruma müdahaleleri) projelerinin desteklenmesinin Koruma Kurulları’nın temel görevi olduğunu bildiririz.Mücadelemizi hem hukuki zeminde hem de demokratik-siyasi zeminde sürdürmeye devam ediyoruz. Ayvalık Rant kapısı değildir.” Denildi.

Ayvalık Belediyesi’nin Tavuk Adası’nda yapılacak inşaat için verdiği ruhsatın iptali istemiyle açılan davada bilirkişi incelemesi için Cunda Adasında gelen bilirkişi heyeti davayı açan beş kişi ve avukatları ile birlikte tekne ile Tavuk Adasına çıktı.