“BEKLEYEMEYİZ, İZLEYEMEYİZ. EMPERYALİST SAVAŞA KARŞI BARIŞIN SESİNİ YÜKSELTELİM”

Fotoğraf: Arşiv

Nilgün KAYA

EMEK Partisi Balıkesir İl örgütü yaptığı açıklamada, “Savaşa hayır” dedi.

Açıklamada, “Ukrayna’da ve Dombas bölgesinde bombalar patlamaya başladı. Medyada çalınan savaş tamtamları emperyalist işgal ve savaşın önünü açtı. Emperyalist savaş tehdidi sadece bombaların patladığı coğrafyayı değil, bütün dünya halklarını tehdit etmektedir.

Bu savaş haklı bir savaş olmadığı gibi halkların savaşı da değildir. Bu savaş pandemi ve ekonomik kriz sürecinde enerji şirketlerinin, kapitalistlerin, silah tekellerinin ve emperyalistlerin barbarlık savaşıdır. İşçi sınıfı, emekçiler ve halkların yapması gereken şey; her yerde savaşa karşı tepki göstermek, emperyalist politikalara karşı barışın sesini yükseltmektir. Bekleyemeyiz, izleyemeyiz!

Ülkemizdeki sermaye kesimlerine ve tek adam hükümetine karşı devam eden emek ve demokrasi mücadelesi, gelinen aşamada emperyalist savaşa karşı mücadeleyle birleşmek zorundadır. Bu çerçevede yerel platformlar bir an önce toplanmalı, eylem, kampanya ve gösteri takvimi çıkarılmalıdır. Olmayan yerlerde savaş karşıtı platformlar kurulmalıdır. Emek Partisi, bütün işçileri ve halkımızı emperyalist savaşa karşı tutum almaya çağırmaktadır.

Emperyalist savaş ve işgalin büyüme olasılığı vardır. Bir yanda ABD, İngiltere yönetimleri ve NATO, diğer yanda Rusya ve onu destekleyen Çin emperyalist hükümetleri; halkların boğazlaşmasına yol açan savaş politikalarını adım adım inşa etmektedir. AKP iktidar savaş maceraları konusunda tescillidir. AKP hükümetinin Ortadoğu ve Suriye politikası bunun örneğidir. Bunun karşısında barışın teminatı, işçi sınıfı ve halkımızın yükselteceği barış mücadelesi olacaktır. Tırmanan gerilim ve savaş karşısında Türkiye’nin güvencesi NATO olamaz. NATO emperyalist bir savaş örgütüdür. Türkiye NATO’dan çıkmalı, emperyalist savaşlarda Türkiye’yi taraf yapan tüm anlaşmalar iptal edilmelidir.

Emperyalist savaş ölümün yanında açlık, yoksulluk, göçler ve kitlesel işsizlik de demektir. Uluslararası işçi sınıfı ve halklar bu nedenle barış için ayağa kalkmalıdır. Emperyalistler bölgeden elini çekmelidir. Halklar kardeşlik içinde kendi geleceğine karar vermelidir. Donetsk ve Luhansk’ın geleceğine orada yaşayan halklar karar vermelidir. Emperyalist savaşa hayır. Yaşasın halkların kardeşliği ve enternasyonal dayanışması” denildi.