CHP’DEN 2. YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİ

1052

Nilgün KAYA

Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık İlçe Başkanlığı, 12 Mart  Cuma günü, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 2.yüzyıla çağrı beyannamesini kamuoyu ile paylaştı.

CHP Ayvalık ilçe  Başkanlığı binasında, ilçe yönetimi ve partilerin katılımıyla yaptığı açıklamada CHP Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin Şalmanlı, “Ülkemizin içinde bulunduğu karamsar tablodan kurtuluşun tek çaresi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Bizler de CHP Ayvalık İlçe Örgütü olarak, partimizin iktidarı için, hep birlikte, el ele, kimseyi ötekileştirmeden, her bir oya ihtiyacımız olduğunu unutmadan çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki, ülkemizin karanlıktan kurtuluşu Biz olursak mümkündür.  Daha önce nerede olursanız olun, şimdi CHP çatısı altında aydınlık yarınlar için, halkın iktidarı için BİZ olma vaktidir. Yüzyıl önce TBMM açılırken “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” dedik. Ekonomik ve siyasal bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ederek, Cumhuriyetimizi kurduk. İlan ediyoruz ki, Partimiz bu temel ilkeye ödünsüz bir şekilde bağlıdır. Egemenliğimizi hiçbir surette; hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakmayacağız. Kendisini tek başına millet olarak, tek başına devlet olarak görenlerle mücadele edeceğiz. Cumhuriyetimizin üzerinde kurulmak istenen hiçbir vesayeti kabul etmeyeceğiz. Bu uğurda her bedeli ödemeye hazır olduğumuzu da tüm dünyaya ilan ediyoruz. Muhtaç olduğumuz kudretin bu milletin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu hiç kimse unutmasın.Ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp, Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyoruz. Çevreyi tahrip eden, emeği vahşice sömüren, bütün insanlık değerlerini ayaklar altına alan, sadece kendisini ve yakın çevresini refaha kavuşturan sömürü düzenini CHP iktidarı değiştirecektir. Bugün ülkemiz ağır bir ekonomik buhran ve derin bir siyasal-toplumsal kriz içinde hızla çöküşe gitmektedir. Tek Kişilik Saray Hükümeti Türkiye’yi 5 temel sorunla karşı karşıya bırakmıştır.

1. Demokrasi sadece kâğıt üstünde kalmıştır. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır.

2. Ekonomik bağımsızlığımız tehlike altındadır. Vatandaştan toplanan vergilerin ve yapılan borçlanmaların büyük bir kısmı içerde ve dışarıda bir avuç çıkarcıya aktarılırken, milletimiz korkunç bir işsizliğe mahkûm edilmektedir.

3. Dış politikada, egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıkmıştır.

4. Sürekli değişen eğitim politikalarıyla, Türkiye bilgi çağından koparılmıştır. Çocuklarımız eğitimde adeta denek olarak kullanılmaktadır.

5. Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasetle toplumsal barışımız derin yara almıştır. “Tek Kişilik Saray Hükümeti”, iktidarını sürdürmek için kamplaşmayı, kutuplaşmayı ve ayrışmayı çözüm olarak sürdürmektedir. Bugün geldiğimiz noktada; bu beş temel sorunun çözümü, öngörülen ekonomik-siyasal-toplumsal dönüşümü sağlayacak, güven veren, bir siyasal birliktelik kapasitesini oluşturmaya bağlıdır. Bu kapasite ancak reform iradesi etrafında toplanmış geniş bir mutabakatla sağlanabilir. Bu süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en önemli görevi, bu reform iradesi ve temel ilkeler çerçevesinde oluşturulacak geniş bir uzlaşmayı sağlamak ve seçim sonrasında vaat edilen reformları hayata geçirmektir. 31 Mart’ta güzel ülkemize baharı getirdik. 40 milyondan fazla vatandaşımıza Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Millet İttifakı’nın fedakâr evlatları hizmet ediyor. Şimdi sıra baharımızı yaza çevirmekte. Şimdi Türkiye’nin tan vakti! Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Bu çerçevede;

1. Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir.

2. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır.

3. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hâkim kılınacaktır.

4. “Seçim Yasası” değişecek, milletin vekilini millet seçecektir.

5. “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılacaktır.

6. Kamu İhale Kanunu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

7. “Sayıştay” gerçek işlevine kavuşturulacak, “Ulusal Vergi Konseyi” ve TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacaktır.

8. Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır.

9. Eğitim sistemi, tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır.

10. Gelecek nesiller için “Ekosistem Hakkı” korunacaktır.

11. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak “Aile Destekleri Sigortası Kurumu” kurulacaktır.

12. Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır.

13. “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” kurulacaktır.

Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesinden yola çıkarak kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, önümüzdeki en önemli görevin Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bunu, Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Bu azim ve kararlılıkla, herkesi CHP çatısı altında, halkın iktidarını kurmaya davet ediyoruz.”  dedi.