“SON NOKTA HENÜZ KONULMADI”

1909

Nilgün KAYA

Ayvalık kent merkezi, Cunda (Alibey) Adası ve Çamlık Kentsel Sit Alanlarına ait Koruma Amaçlı İmar Planlarının Balıkesir Koruma Bölge Kurulu’nca iptali, kentteki STK, siyasi parti, meslek odaları, akademisyen ve üç eski belediye başkanını harekete geçirdi. Yayınladıkları deklarasyonla ‘Ayvalık’ın tamamen korumasız kaldığına’ dikkat çeken Ayvalık sevdalıları, Ayvalık Belediyesi’nin deklarasyonun ardından toplantı düzenlemesini ‘deklarasyona destek’ olarak yorumlarken ‘son nokta konuldu’ yorumunu eleştirerek henüz son noktanın konulmadığını, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

2 yıl önce sonuçlanan bir dava sonucu kent merkezi, Cunda (Alibey) Adası ve Çamlık Kentsel Sit Alanlarına ait Koruma Amaçlı İmar Planlarının Balıkesir Koruma Bölge Kurulu’nca iptalinin ‘Ayvalık’ın eşsiz doğasını yok ederek betonlaştıracak çevrelere karşı korumasız bırakılması’ anlamına geldiğini belirten deklarasyon, TMMOB Mimarlar Odası, Ayvalık İnş. Müh. Odası, Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık Araştırma Geliştirme, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Ayvalık Şubeleri, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği, Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu, Ayvalık Hayvan Hakları Derneği, Ayvalık Kültür Sanat Derneği, Ayvalık Sanat Derneği, Eğitim-Sen Ayvalık Temsilciliği, Ayvalık Yerel İnisiyatifi, Öğrenci Sendikası Mimar/Mühendis Meclisi, CHP, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Emep ve HDP Ayvalık İlçe, İnsan Hakları Derneği Balıkesir Şb., Pir Sultan Abdal Derneği, Eski Belediye Başkanları Ali Güreli, Hasan Bülent Türközen ve Rahmi Gencer ile Balıkesir Büyükşehir Meclis Üyesi Süleyman Cengiz Dikicinin de bulunduğu kişi, akademisyen, meslek odası ve STK temsilcileri tarafından hafta başında imzalanıp yayınlandı.

“GERÇEK ANLAMDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

İptal edilen koruma amaçlı imar planları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve yeni plan süreci talep etmek için harekete geçilen deklarasyonda, 2018 yılında sonuçlanan bir davayla Ayvalık sadece rantı artırma hedefiyle hareket eden ve bu eşsiz doğayı yok ederek betonlaştıracak çevrelere karşı korumasızdır. Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.09.2020 tarih ve 2244-2245-2246 no’lu kararları ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları belirlenerek, Ayvalık Kentsel Sit Alanı içerisindeki imar ve yapılaşma kuralları tamamen Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun inisiyatifine bırakılmıştır. Ağustos 2020’den beri tüm ilgili kurumların bilgisi dahilinde olan bu durumla birlikte Ayvalık’ın bugünden öngörülemeyen bir zaman diliminde plansız ve korumasız kaldığı anlaşılmaktadır. Ayvalık’ın uzun süreceği açık olan bu plansız döneminde karşı karşıya kalacağı büyük riskler bulunmaktadır. Ayvalık’ın geleceğini şekillendirecek ve belirleyecek yeni planlar sürecinde; biz Ayvalık’ta yaşayanlar, tüm Ayvalık sevdalısı sivil toplum örgütleri, Ayvalık’a emek vermiş akademisyenler, mimarlar, mühendisler, plancılar olarak, bu aşamada gerçek anlamda söz sahibi olmak istiyoruz” denilerek kenti bekleyen tehlikelere dikkat çekilmişti.

SON NOKTA, PLANLAR GERÇEK KORUMA KALKANI VE MAĞDUR YARATMAYACAK BİR HASSASİYETLE YAPILIP UYGULAMAYA KONULDUĞUNDA KONMUŞ OLACAK”

Deklarasyonun yayınlanmasından 4 gün sonra deklarasyona imza veren STK, siyasi parti temsilcileri ile akademisyenlerden bazılarını İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlediği toplantıya çağıran Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Adaları tabiat parkı, doğal sit koruma alanları, kentsel sit alanları, arkeolojik sit alanlarına ait sınırların yürürlükte olduğu, zeytin yasası ile getirilen koruma hükümlerinin yerli yerinde durduğunu belirtti. Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 2019/12542 esas sayılı doyası ve Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde 2020/1051 esasına kayıtlı davada hukuki sürecin devam ettiği söylendi. Toplantı sonrası belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşılan ‘Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, son günlerde Ayvalık kamuoyunda iptal olunan koruma amaçlı planlarla ilgili yapılan tartışmalara nokta koyan açıklamalarda bulundu’ yazısı üzerine deklarasyona imza verenler adına bir açıklama yapan Serdar Çelik, “Bugün Ayvalık Belediyesi facebook sayfasında yapılan paylaşımın ‘görüş birliğine varıldı’ şeklinde bitirilmesi, ‘Belediye olarak biz de hafta başında yayınlanmış olan deklarasyonu destekliyoruz’ anlamına gelmektedir ve sevindiricidir. Ancak ‘son nokta konulmuştur’ sözüne kesinlikle katılmıyoruz çünkü son nokta ancak bu planlar gerçek bir koruma kalkanı ve mağdur yaratmayacak bir hasssasiyetle yapılıp uygulamaya konulduğunda konmuş olacaktır. O zamana kadar tartışılacak çok şey var ve bu da ancak şeffaf bir planlamayla mümkündür” dedi.