AYVALIK’IN 19 TARİHİ YAPISININ KORUMA PROJELERİ HAZIR

1514

Nilgün KAYA

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı tarafından yürütülen, Ayvalık belleğini ve kimliğini temsil eden tarihi kent dokusunun korunması, mimari mirasın belgelenmesi ve tescilli yapıların restore edilerek yeniden değerlendirilmesi amacını taşıyan proje tamamlandı.

2 yıl önce başlatılan, YTU’nun yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesi,  Ayvalık Araştırma, Geliştirme Uygulama Derneği (AR-GE) ile Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi işbirliğindeki proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, Şeytan’ın Kahvesinde düzenlenen toplantıda açıklandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Uzay Yergün, Doktor öğretim üyesi Banu Çelebioğlu, Araştırma görevlisi Melis Bilgiç, AR-GE Derneği başkanı Tuba Aysun, Mimar Nurdan Topoğraf, Ayvalık’ta, geleneksel konut mimarisi ve kent dokusu kapsamında eğitime yönelik koruma ve belgeleme çalışması konusunda detaylı bilgi verdi.

EKONOMİK GÜCÜ SINIRLI EVİN İLK KULLANICILARINA PROJE DESTEĞİ

Anıtlar Kuruluna sunulan proje için onay beklendiği, onayın ardından devlet destekli hibe ve TOKİ Kredilerinden faydalanılması için gerekli işlemlerin yapılabileceği belirtildi. Merkezi ve yerel yönetimle görüşen ekip, Ayvalık Belediyesi’ne tahsisi gerçekleşen Vergi Dairesi ile boş durumda olan Gazi Okulu binalarına yeni işlev tanımları yapılarak hazırlanmış olan koruma projelerinin ilgili kurumlara tesliminin yapılması kararını aldı.

VERGİ DAİRESİ, GAZİ OKULU, KIZILAY VE ESKİ KARAKOL BİNALARININ DA KORUMA PROJELERİ YAPILDI

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Uzay Yergün, Prof.Dr. Can Binan, Doç.Dr. Z.Gül Ünal, Doç.Dr. Ayten Erdem, Dr. Banu Çelebioğlu, Dr. İrem Gençer, Arş.Gör. Zeynep Uzun, Arş.Gör.Dr. Nur Umar, Arş.Gör. Zeynep Ece Atabay yürütücülüğünde 2017-2018 döneminde sürdürülen, alan çalışması, mimari inceleme ve ölçümlere yönelik tespitlerin yanı sıra, görsel ve yazılı belgeleme çalışmaları kapsamında; Ayvalık tarihi kent merkezinde acil müdahale gereken, ekonomik gücü sınırlı ilk kullanıcılara ait olmasına özen gösterilen 10 adet konut ve 3 adet ticaret işlevli yapı ile birlikte Vergi Dairesi, Gazi Okulu, eski karakol İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kızılay ve Jandarma binalarının rölöve (mevcut durumun tespiti), restitüsyon ve restorasyon projeleri Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı Koruma Projesi dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlandı.

“AYVALIK KENTİMİZİ, AYVALIKLI KİMLİĞİMİZİ” GERÇEKTE ANLAMDA KORUMAK İSTİYOR MUYUZ?”

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı’nın bilimsel araştırma ile uygulama alanını birleştirme ve destekleme çabasının bir örneği olarak ifade edilen proje ile Ayvalık’ın geleneksel kent dokusu ile özgünlüğünü günümüze kadar koruyabilmiş sayılı kentlerimiz arasında olduğu hatırlatıldı. Dr. Uzay Yergün, “18. yüzyılın ortalarından itibaren şekillenmeye başlayan Ayvalık ve Cunda geleneksel kent dokusu ve mimarisinden günümüze kalan kültür mirasını korumak, tarihi, kültürel, mimari değerler açısından ya da turizm potansiyeli açısından olmak üzere birçok kişi tarafından farkı nedenler doğrultusunda amaç edinilmiş durumdadır. İşte bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, uluslararası koruma yaklaşımları çerçevesinde geleneksel mimari ve kentsel dokuda özgünlüğün korunmasıdır. Peki, iş uygulama safhasına gelince Ayvalık ve Cunda’da özgün kent dokusu ve mimariyi gerçekten koruyabilmiş miyiz, gerçekten koruyabiliyor muyuz? Çünkü Ayvalık, Dünya Miras Listesine aday adayı tarihi bir kent, acaba biz bu tarihi kent için koruma ve restorasyon uygulamaları açısından gerekli hassasiyeti gösterebiliyor muyuz? İşte bu noktada hepimizin üzerinde düşünmesini gerektiren şu soru karşımıza çıkmaktadır; “Ayvalık kentimizi, Ayvalıklı kimliğimizi” gerçekte anlamda korumak istiyor muyuz?  Yerel yönetim çatısı altında “Kentsel Tasarım Atölyesi” gibi bilimsel öncelikli birimlerin kurulması ve bu bağlamda “Tabela Yönetmeliği’ ve “Kentsel Tasarım Rehberi” hazırlaması gibi birkaç uygulama gayreti ile kent estetiğinin kısa süreçte değişmesi mümkün olacaktır. Kentteki tarihi yapıların özgün nitelikleri ile yeniden kullanılabilir hale gelmelerine olanak sağlayacak bilimsel nitelikli restorasyon müdahalelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekmektedir.’ dedi.