EYLÜL AYI MECLİS OTURUMU TARTIŞMALI GEÇTİ

551

Nilgün KAYA

Ayvalık Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 20 maddenin ele alındığı toplantıda,  Ticaret, Mimarlar ve Mühendisler Odası’ndan gelen dilekçenin görüşülmesi sırasında CHP Grubu, toplantıyı terk etti. Yeni yönetimini meclis toplantısının ardından seçen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile Ayvalık Belediyesi arasında destek protokolünü içeren madde için de CHP ve Ak Partili meclis üyeleri eleştiride bulundu.

Marmara Belediyeler Birliğine asil üye olarak Levent Gurup, yedek üye olarak Merih Arslan’ın seçilmesiyle başlayan meclis toplantısında, ilçedeki prina fabrikalarının çevre üzerindeki etkileri gündeme geldi.  ‘ciddi bir sorun’ olarak vurgulanan prina fabrikalarının tarifi imkânsız sıkıntılar doğurmaya başladığı ve acil çözüm gerektirdiği belirtildi.  Belediye Çevre Komisyonuna Prina fabrikalarının etkileri konusunda çalışma yapma görevi verildi.

Ticaret, Mimarlar ve Mühendisler Odası’ndan verilen dilekçenin görüşülmesi sırasında imar ve hukuk komisyonlarından gelen raporların ‘incelenmek ve fikir alınması’ için komisyonlara gönderildiği,  ayrıca oylanmaya gerek olmadığı şeklinde değerlendirilmesi yönündeki görüş farklılığı,  toplantıya 45 dakika ara verilmesine yol açtı.  Başkan Ergin, iki farklı raporun tek bir konuya ait olduğunu belirtirken CHP Grubu, iki farklı rapor ve iki farklı görevlendirme olduğunu, bunun görmezden gelinemeyeceğini,  ayrı ayrı oylanmamasının hukuksuz olduğunu belirterek toplantıyı terk etti.  CHP Grubu raporların ayrıca oylanması kabul edilince toplantıya geri döndü. Hukuk komisyonu raporu ve İmar Komisyonu raporu ayrı ayrı oylandı.

Komisyon üyeleri Ahmet Erkal, Onur Satıcı ve Fırat Güren ‘in onayladığı Levent Gurup ve Özge Toygar’ın karşı oy kullandığı Hukuk Komisyonu Raporu’nda, ‘Planlı alanlar yönetmeliğinin yürütmeyi durdurma kararı verilen bazı maddeleri için Resmi Gazetede, planlı alanlar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlanmasından sonra plan notu hazırlanmasına ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantısında, her ne kadar yürütmeyi durdurma kararı verilen bazı maddeler için değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlanıp yürürlüğe konulmuş ise de söz konusu yönetmelik hali hazırda bulunan iş ve işlemlerin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için ve hakkaniyet ilkeleri uyarınca plan notu hazırlanmasında hukuka aykırılık bulunmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir’ deniyor.  Hukuk komisyonu raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

İmar komisyonu raporunda, ‘Talepler incelenmiş ve önerilere şu şekilde çözüm bulunması uygun bulunuştur. 1- Küçükköy Mahallesi 5. Kat verilmesi ve İzmir Çanakkale üzerindeki yerlerin ticari alan olarak imar planlarının yapılması önerilmiş olup söz konusu yerler ile ilgili revize plan çalışmaları yürütülmekte olup gerekli plan faaliyetleri en kısa zamanda hazırlanacaktır. Danıştay 6. Dairesinin 2017/4840 sayılı, 2017/7567 sayılı, 2017/4842 sayılı, 2017/4783 sayılı kararları ile planlı alanlar yönetmeliğinin iptal edilen maddeleri gerekli yönetmelik değişikliği ile yasal hale getirilmiş ancak komisyonumuzca değerlendirilen öneriler istinaden ilave edilmiştir. Eğimden kazanılan ve açığa çıkarılan kat taks alanını geçmeme üzere taks alanına dâhil değildir. İnşa edilecek tüm binalarda imar plan ve plan notlarına açık çıkmalar hava bacaları, ticari olmayan yapının kendi ihtiyacı ile kullanılacak ve bağımsız bölüm numarası almayan, ortak kullanıma ait park ve katları yine bağımsız bölüm numarası almayan ve ortak kullanımda olan yangın merdivenleri, asansör, kaloriferler, kalorifer daireleri, kömürlükler, sığınaklar, çamaşırlıklar, tesisat ile ilgili teknik odalar, asgari ölçüde kapıcı dairesi bina içinde ve dışında yapılan havuzlar ve makine dairesi, 2 metre genişliğe kadar koridorlar, geçitler, merdivenler, kat holleri ve sahanlıklar, hangi yapıda olursa olsun taks ve emsal alanına dahil edilmez. Dahil edilmeyecek bina giriş holü, merdiven evi, kat holleri ve sahanlıkların her katta minimum ölçülerdeki toplam alanın 30 metre karesi tek konutlu yapılarda hol ve koridorlar hariç sadece merdiven evi taks ve emsal alanına dahil olmayıp üzeri yapılanma miktarları dahil edilecektir. Binaların revize yapılacak taks alanının yüzde 40 kadar olan zemin tarafları taks, taç ve emsal alanına dahil değildir maddelerinin eklenmesi uygundur. 2-b Meclisimizin 07.03.2018 sayılı kararı ile kentsel dönüşümü özendirmek üzere son kattaki bağımsız bölüm ile irtibatlı iskan edilebilir çatı arası piyeslerinin yapılması uygulamasının, bölge bütünlüğünde yeni yapılacak yapıların tümünün birbiriyle uyumlu olması gerektiği için söz konusu kararın iptal edilerek yerine imar planında yer alan yapılacak yapıların çatı aralarına bağımsız bölüm niteliğinde olmamak üzere son katla irtibatlı ve son kat bağımsız bölümlerinin yüzde 50’sini geçmeyecek çatı arası kullanımı yapılabilir, kalan kısımları teras olarak kullanılabilir. Bu alanların da taks ve emsal alanlarına eklenmemesi hususunda plan notu eklenmesi uygundur. Mevcut Küçükköy Koruma amaçlı imar plan notlarının 6. Maddesinde yer alan çatı ve çekme katı yapılamaz ibaresinin 2-b de belirtilen koşullara istinaden kaldırılması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm alanının tanımıyla ilgili çalışma plan revizyonları kapsamında ele alınacak olup öneri alanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Önerilen yönlendirme çabalarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi UKEMO birimi ile irtibata geçilecek, programa alınması sağlanacaktır’ denildi. İmar Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Mühendisler Odası adına söz alan Mehmet Sıray, “Mevcut plan notlarının devam edeceği ve yeni yönetmeliğin uygulanacağı çatı arasıyla ilgili konuların da meclis kararı ile revizyon planında değerlendirileceği belirtildi. Çünkü kentsel dönüşümden dolayı mağdur olan arkadaşlarımız var. Onun için rica ettik. Bu bizim için yeterli. Biz bu konunun konsensüs ile geçmesinden yanayız.” Dedi.

“DESTEK PROTOKOLÜNÜN SEÇİM GÜNÜNE DENK GETİRİLMESİ MANİDAR”

Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile Ayvalık Belediye Başkanlığı arasında Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına destek olunması maksadıyla protokol oluşturulması gündemin 4’ncü maddesi olarak ele alındı. CHP’li meclis üyesi Ahmet Erkal,  Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile belediye arasındaki protokole sıcak baktıklarını ancak yapılış tarihi ve gündeme getiriliş tarihini Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı seçiminin yapılacağı güne denk getirilmesini manidar buluyoruz. Bu yapılacak yardımının seçimlere, seçilecek kişilerin hayrına kullanılmayacağını temenni ediyoruz ”  Başkan Mesut Ergin, kimin seçileceğini bilmediği için protokol görüşmesini öne getirdiğini belirtirken Ak Partili Meclis üyesi Mehmet Anıl Okyar, tepki gösterdi.

“KİMİN SEÇİLECEĞİNİ BİLİYORSUNUZ, SİZİN ETKİNİZDEN ÖTÜRÜ LİSTE TEKE DÜŞTÜ”

Okyar, “Çiftçi Mallarına protokol diyorsunuz tamam yapalım.  Bunun seçimden önce olması hakikaten üzücü. Kimin seçileceğini biliyorsunuz. Bilmiyoruz demenize gerek yok. Tek liste seçime gidiyoruz.  Sizin de etkinizden ötürü liste teke düştü. Adayı da biliyorsunuz, başkanı da biliyorsunuz. Burada şimdi, ‘biz adayı bilmiyoruz, seçilecek arkadaşa başarılar’ böyle bir şey yok. Seçilecek aday belli liste tek. Gelecek arkadaşı biliyor protokol yapıp destek istiyorsunuz. Bunu seçimden sonra yapsaydınız, seçim politikası olarak izlemeseydiniz, karşınızdakine güç gösterisi yapmasaydınız. Karşı taraf liste çıkarsa ve demokratik ortamda kendilerini gösterseydi. Nasıl belediye seçimlerinde olduğu gibi üç aday yarışsaydı, seçileni hepimiz kutlasaydık, arkasında destek verseydik daha iyi değil miydi?  Ne kaldı burada bütün her şeyi hazırlamışsınız. Biz burada figüran olarak el kaldırıp indiriyoruz. Bizi figüran yerine koymayın, bilmemezlikten gelmeyin. Kimin seçileceğini biliyorsunuz. Meclis üyesi de belli, murakabe heyeti de belli” dedi. Önceki seçimin demokratik olduğunu belirten Başkan Ergin, “Haklı değilsiniz. Biz size listeyi Cuma günü gönderdiğimizde tek liste çıkacağı belli değildi. 31-31 ile sonuçlanan bir seçimdi. Bu anlamda yine sandık konuluyor yine demokrasi uygulanıyor. ” dedi.

Ege Plan Şirketi ile belediye arasındaki davanın sulh yolu ile çözülmesi konusunun görüşülmesi sırasında da gerginlik yaşandı. Kırlangıç Projesinin durma noktasına geldiğini belirten CHP Grubu, soru önergesi verdi. Önerge bir sonraki mecliste yanıtlanmak üzere ilgili komisyona sevk edildi.  Ayvalık Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kapatılarak yerine Kent Kültürü

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait görev ve çalışma esasları yönergesinde yapılan güncelleme, Mahalle Evleri’nin kurulması ve mahalle evleri koordinasyon birimi ve gönüllülerin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmesine dair yönetmelik, Ayvalık Belediyesi emir ve yasaklar uygulama yönergesi ile Pazar yerleri yönergesi, zeytin çekirdekleri Derneği ile yapılan protokolün kapsam ve mahiyetinin mevzuata uygun olarak güncellenmesi, seyyar hurdacılık faaliyetinin yetki ve kapsamı, köylerdeki kaçak yapılar da toplantıda gündeme gelen konular oldu.