YEREL YARATICI KENT AĞI İÇİN ORTAK AKIL TOPLANTISI

665

Nilgün KAYA

Ayvalık’ta ‘Yaratıcı Endüstrilerin gelişiminde yerel yaratıcı kent ağlarının rolü’ üzerine bir araştırma yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi, ortak akıl toplantısı düzenledi.

Ayvalık Ticaret Odası Salonu’nda önceki gün gerçekleştirilen toplantıya, Bodrum ve Urla ile birlikte Ayvalık’ta da 2 yıldır devam eden proje hakkında bilgi verilmesiyle başlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından yürütülen projenin yaratıcılık odaklı kent stratejilerini geliştirme, yerleşmelerde yaşanan bağımlı ekonomik gelişme, değişen toplum ve işgücü yapıları, kentlerin sahip oldukları doğal ve geleneksel değerleri bir arada değerlendirerek, kentsel gelişimde ekonomik çeşitliğinin öneminin vurgulaması hedefleniyor.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği temsilcilerinin yanı sıra turizm sektörü ve zeytin üreticileri de katıldı.  ‘Ayvalık için Sürdürülebilir Ekonomi Tartışmaları;Politikalar, Araçlar ve Aktörler’ ve ‘Ayvalık Yaratıcılık Temelli Kentsel Gelişim Stratejileri: Politikalar ve Roller’ başlıklı 2 oturum halinde gerçekleştirildi.

‘AYVALIK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ TARTIŞMALARI: POLİTİKALAR, ARAÇLAR VE AKTÖRLER’

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm sorumlusu Doç.Dr.Ebru Kerimoğlu, toplantıya katılanlar ile birlikte, Ayvalık’ta ekonomik çeşitliliğin sağlanması gerekliliği vurgusu ile kentin mevcut potansiyellerinin etkin kullanılarak sürdürülebilir ekonomik ve ilişkili mekânsal gelişmenin sağlanacağı rasyonel bir kentsel gelişim modeli yaratılabilir mi? sorusuna cevap aradı. Ayvalık için yerel dinamikler ve güncel sorunlar üzerinden, gelenekselden yenilikçi ve farklılaşan sektörel/alternatif üretimlere, değişen/dönüşen işgücü yapılarından, yenilikçi süreç ve kapasite (kurumsal-bireysel) yönetimlerine uzanacak tartışmalar, ‘kapsayıcı ekonomik büyüme’, ‘ekonomik çeşitlilik’ ve ‘sürdürülebilirlik’ odağında geliştirilmesi öne çıktı.

Tarım ve turizme dayalı Ayvalık ekonomisinden, alternatif, sürdürülebilir ve mevsimsel kırılganlığı olmayan bir yaratıcı ekonomik gelişim modeli üretebilir mi? Kültür tabanlı ekonomik gelişme sağlanabilir mi? sorularına da toplantıda yanıt arandı. Yaratıcı sektörlere katkı sağlayan üretim yapıları, organizasyonlar, örgütler ve ilişkili sektör temsilcilerinin katılımı ile kentin doğal ve geleneksel değerleri bir arada değerlendirilerek, alternatif sektörlerin kentteki varlıklarının (işgücü, örgütlenme, katma değer üzerinden) nasıl geliştirilip, güçlendirilebileceği ve bu yöndeki temel politika, yönetim ve ekonomik destek araç ve aktörlerinin neler olabileceği konuları tartışıldı.