“KARARLARI BERABER ALALIM, BERABER UYGULAYALIM”

Nilgün KAYA

‘Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ve bunu nasıl örgütleriz?’ sorusuna yanıt arayan Ayvalık Demokrasi Platformu, yapılan forumun sonuç bildirgesini düzenlediği toplantı ile açıkladı. Halkın uygulama sürecine fiilen katılması ve şeffaf, eşitlikçi bir belediyecilik anlayışının ortak beklenti olduğu belirtilerek, ‘Kararları beraber alalım, beraber uygulayalım’ mesajı verilirken, Ayvalık Yerel İnisiyatif koordinasyonu oluşturularak mahalle temsilcileri seçildi.

Demokrasinin yerelden başladığı ve ancak yerelde yaşayanların ortak iradesiyle inşa edilebileceği fikriyle hareket ederek 5 Ocak’ta bir forum düzenleyen Ayvalık Demokrasi Platformu, kentteki sorun alanları ve çözüm önerilerinin de yer aldığı sonuç bildirgesini açıkladı. 15 Ocak Salı günü Orhan Peker Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen toplantıda, bildirge açıklandıktan sonra çalışmaları yürütmek üzere her iki buluşmaya da katılanlar içinden ‘Ayvalık yerel insiyatifi’ koordinasyonu oluşturuldu. Mahallelerde çalışacak mahalle temsilcileri de belirlendi.

KENT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÜNDEME TAŞINDI

Kent sorunları üzerinde değerlendirmelerde bulunulan forumda; temiz ve yaşanabilir Ayvalık için çevre, deniz ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi, kentin tarihi ve kültürel yapısı ile uyumlu bir görünüme kavuşması, altyapının yenilenmesi, yıkım ile yüz yüze olan tarihi binaların koruma altına alınması, Ayvalık’ta kent kültürü, çevre temizliği ile ilgili duyarlılığın artırılması, çöp sorununun giderilmesi, geri dönüşüme yönelik adımlar atılması, toplu taşımaya ilişkin sorunların giderilmesi, trafik sorununa kalıcı çözümler üretilmesi, kentleşme anlayışının sorgulanması ve değiştirilmesi, yaşlılarla birlikte, kentlerde yaşayan tüm engellilerin, kent içinde ihtiyaç duydukları düzenlemelerin yapılması, mahallelerde park ve etkinlik alanları ile çocukların gelişimini destekleyecek mekanlar yaygınlaştırılması, Ayvalık gençliğini üretim sürecine katacak planlamalar yapılması, gençlik merkezleri ve Spor Salonları yaygınlaştırılarak, sosyal sorumluluğu gelişmiş bir gençliğin yetişmesine çalışılması, belediye işçilerinin, ‘insan emeğine değer verilmesi, işçilerin haklarının verilmesi, işçilerin maaşlarını düzenli alması, sendikal örgütlenme üzerindeki baskıların kaldırılması’ talepleri karşılanması, kentimizin parçası olan sokak hayvanları ile ilgili sorunların tartışılıp, kolektif çözümler üretilmesi, Ayvalık’ın başlıca gelir kaynağı olan turizme yönelik stratejik planlamalar yapılması ve sezonunun uzatılmasına dair çalışmaların hayata geçirilmesi, ekolojik turizm, kültür ve doğa turlarına ağırlık verecek bir turizm yaklaşımının desteklenmesi gibi sorun alanları ve çözüm önerileri gündeme taşındı.

 “BÜTÜNŞEHİR YASASINDAN SONRA SORUNLARDA ARTIŞ OLDU”

Forumda, Bütünşehir yasasından sonra sorunlarda artış olduğu, muhalif belediye başkanlarının çalışmaları üzerinde baskı ve ekonomik kısıtlamalar olduğu hatırlatması yapıldı. Belediyelerin kendi çevresini tanıması, doğal yaşam alanlarını bilmesi ve koruma konusunda kararlı olması gerektiğinin altı çizildi. Şeffaf, katılımcı, denetlenebilir, emeğe hak ettiği değeri veren, cinsiyet, kimlik, kültür ayrımları yapmayan eşitlikçi bir belediyecilik anlayışının önemi ortada olduğu belirtilerek, ortak beklentilerimiz şöyle sıralandı; “İlçemizin çok dilli, çok kimlikli, çok kültürlü ve çok inançlı bir yapısına uygun, yurttaşların eşitliği esas alınan bir anlayış hayata geçirilmeli. Yerel, kültürel zenginlikler desteklenmeli, inanç ve ibadet özgürlüğüne saygı duyulmalı ve ibadet yerlerine eşit hizmet verilmeli. Ekolojik temelli bir belediyecilik anlayışı benimsenmeli. Belediye hizmetlerinde bölgecilik veya siyasi aidiyetler nedeniyle ayrımcılık yapılmamalıdır. Tüm hizmetler belediye olanakları ile yapılmalı, dışarıdan mal ya da hizmet alımlarında; hukuk ve kamu yararını temel alan şeffaf, denetime açık, eşitlikçi bir ihale sisteminin kurulmasını sağlanmalı, Ayvalık halkı büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk ve yetkileri hakkında bilgilendirilmelidir. Belediye’nin yaptığı hizmetlerin kontrol ve denetiminin yapılması, Ovacık örneğinde olduğu gibi kooperatif kurularak kentin ortak üretimlerine sahip çıkılması gereklidir. Belediye başkanı adayları veya aday adaylarının nasıl bir Ayvalık görmek istediklerini halka açıkça anlatmasının sağlanmalı. Yerel belediyenin görev alanı dışında da olsa halkın sorunlarının çözümü için inisiyatif almalı. Yerel yönetimler, muhtarlar, dernek başkanları gibi kentin önde gelenleri ile birlikte çalışmalı. Belediyede komisyonlar alanına hâkim, eğitimli ve deneyimli insanlardan oluşturulmalı. Belediye halka açık ve denetlenebilir olmalıdır’ denildi.

“ KENT SÖZLEŞMESİ OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ”

‘Kentler; işyerleriyle, mahalleleri ve sokaklarıyla halkın yaşadığı dolayısıyla yaşama ve sorunlarına birinci elden sahip çıkacağı alanlardır. Tam da bu nedenle, yerel yönetimler halkın kendi kendisini yönetmesi bakımından öncelikli öneme sahiptir. Halkın kendi yaşamını ilgilendiren, yaşadığı çevre olarak yerelin bütün sorunlarının çözümlerine gerek tartışma gerekse uygulama süreçlerinde fiilen katılması, halk egemenliğinin olduğu kadar, yerel sorunların halkın çıkarlarına aykırı çözüm ve uygulamaların önlenmesinin de garantisidir. Merkezi bürokrasinin ve sermaye egemenliğinin karşıtı olarak yerelin inisiyatiflerin vazgeçilmezliği ve bunun halk meclislerinde ifadesini bulması, demokratik, halkçı, eşitlikçi ve katılımcı yerel yönetim anlayışının belirleyici bir ilkesidir’ düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Ayvalık Demokrasi Platformu temsilcileri, Ayvalık Kent İnisiyatifinin kurulmasını önerdi. Seçimlerde oy kullanmak ile yetinmenin demokratik bir toplum olmaktan uzaklaşmak olduğu vurgulandı. Demokrasinin yerelde tartışmalar yapılması, kararlara ve uygulamalara katılımın mekanizmalarının yaratılması için herkesin görev alması gerektiğinin altı çizildi.

“YAŞADIĞIMIZ YERDE SORUMLULUK ALACAĞIZ”

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Forumda sorunların yanı sıra, çözüm önerileri ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi için neler yapılabileceği konularında da yürütülen tartışma sonucunda şu fikirlerde ortaklaşıldı: Katılımcı belediyecilik için ihtiyaç duyulan iletişim, yöntem ve uygulamaların hayata geçmesi için mekanizmaların kurulmasının bu yönde yapılacak çalışmalardan geçtiğini biliyoruz. Mahallelerimize, kentimize, şehrimize ilişkin sorunlarımızı yüksek sesle dile getirebilmek, taleplerimizin arkasında durabilmek, dayanışmayı örgütlemek için yerel meclisler kurmalıyız. Kentte bulunan emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK’lar, siyasi kurumlar ve mahalle meclislerinden oluşacak Kent İnisiyatifi ile yaşadığımız yerde sorunların mağduru değil, çözümlerin parçası olacak bir irade örgütlemeliyiz. Yerel meclislerin çalışma yapacağı semt evlerinin açılması istiyoruz. Yerel meclislerin belediye meclisi gündeminden haberdar olması, gündemlerini belediyeye taşıması sağlamayı hedefliyoruz. Bahsettiğimiz sorunlar elbette Ayvalık’ın bütün sorunlarını kapsamamaktadır. Sorunların tespiti için de yerel kurumların, oluşturulacak yerel meclislerin çalışmalar yapması elzemdir. Ayvalık için kaygılananlar, yaşanabilir bir Ayvalık için elini taşın altına koyacak olanların, elbette forumun çağırısını yapanlar, foruma katılanlar ile sınırlı olmadığını da biliyoruz. Ayvalık’ta bulunan tüm kitle örgütü, siyasi parti, meslek örgütleri, sendikalar, odalar, çevre örgütleri, kadın örgütleri, yerel demokrasi güçlerinin de Ayvalık sorunlarına ilişkin tespitlerini ve çözüm önerilerine içerek yaklaşımlarını açıklamaya ve Ayvalık Kent İnisiyatifi’nin aktif bir parçası olarak ortaklaşılan taleplerin arkasında durmaya ve Kent İnisiyatifine katılmaya davet ediyoruz. Ayvalık Yerel İnisiyatif olarak en geniş kesimlerle kentimizin demokratikleşmesinin öznesi olmak için yola çıkıyoruz. Emeğimize, fikrimize güvenip sorumluluk alarak, sorunun değil, çözümün parçası olmak için mahalle meclislerimizi kuruyoruz. Mahalle meclisleri çalışmalarımız ile eş zamanlı olarak kentimizin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tespit edileceği, bir Kent sözleşmesi oluşturulması için de bir çalışma başlatıyoruz. Ayvalık’ta yaşayan herkesi kent sözleşmesinin oluşturulmasına katkı sunmaya ve mahalle meclislerinde örgütlenmeye davet ediyoruz. ayvalikyerelinisiyatif@gmail.com adresinden iletişim kurulabilir. Emeğimize, fikrimize, birlikteliğimizin gücüne güvenelim! Geleceğimizi birlikte şekillendirelim” denildi.