“MİLLİ EĞİTİMDE CEMAAT VE SİYASET ETKİSİ KALKMALIDIR”

1463

Nilgün KAYA

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker, yeni eğitim öğretim yılına umutla bakmadıklarını açıkladı.

CHP İlçe Başkanlığında yapılan açıklamaya KASAİD, Birleşik Haziran Hareketi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği temsilcileri de destek verdi. CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker, “2017-2018 eğitim-öğretim yılının başladığı bu günde eğitimimize hiçte umutlu bakmıyoruz. Unutulmaması gereken şey toplumlar geçmişini, kuruluşunu, unutturarak veya inkar ederek bugünü yaşayamazlar ve geleceklerini sağlam temellere oturtamazlar. Zamanla da yozlaşıp hızla erimeye yok olmaya giderler. Yeni eğitim yılımıza başladığımız bu günde MEB programından bu ülkenin kuruluşunun temel taşları olan 19 Mayıs ki ülkenin işgaline karşı kurtuluş savaşının başlatıldığı tarihtir. 23 Nisan; ulusun Türkiye büyük millet meclisinin açılışıyla egemenliğini kendi ellerine aldığı tarihtir. 29 Ekim; çağdaş ve demokratik cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihtir. Bunun gibi ulusumuzun özel günleri, bayramları ve değerleri unutturulmaya, ulu önder Atatürk dışlanmaya çalışılmakta, eğitim cemaatlerin ellerinde planlı bir şekilde ortaçağ karanlığına doğru sürüklenmeye çalışılmaktadır. Eğitim bir ülkenin temelini ve geleceğini oluşturur. Ülkemizin çağdaş dünyadaki yerini alabilmesinin temeli de eğitimden ve eğitim sisteminden geçer. Öyleyse nasıl bir eğitim sistemi olmalı? Eğitim; insan merkezli, bireye özgüven kazandıran, cezalandırıcı değil, ödüllendirici olan, ezberciliği değil, araştırmayı ve özgür düşünceyi ön plana çıkaran, yaratıcılığı, yenilikleri, sorgulamayı, katılımcılığı, paylaşımcılığı, geçmişin deneyimlerini geleceğe taşımayı, yurttaşlık hak ve sorumluluklarını bilen ve sahip çıkan Atatürkçü düşünceyi, ulusal evrensel ve etik değerleri özümseten bir eğitim reformu hayata geçirilmelidir. Okullarda güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanmalı, okul ve yurtlarda cemaat baskısına ve laik milli eğitim ilkelerine aykırı yapılanmalara derhal son verilmelidir. Milli eğitimde cemaat ve siyaset etkisi kalkmalıdır. Atama ve görevlendirmelerde torpil değil liyakat esas alınmalıdır. Eğitimde öğretmen, okul ve diğer eksikliklerde en kısa zamanda giderilmelidir. Eğitim kurumlarının, eğitim görecek çocuk ve gençlerin yaşadıkları yerleşim birimlerinde eğitim görmeleri esas alınmalı ancak çok özel durumlarda taşımalı eğitime başvurulmalıdır. Eğitim düzeni laik bir temele oturtularak, öğretim birliği çerçevesinde yürütülmeli, bilime, yeniliğe ve değişime açık, geleceğe dönük çağdaş ve demokratik toplum yaratmaya yönlendirilmelidir. Dini duygular istismar edilerek cemaat ve tarikatların eğitim kurumlarını kuşatması önlenmeli, din, mezhep ve ırk ayırımı yapmadan, bütünleyici, laik ve çağdaş bir eğitimin yolu açılmalıdır. Tüm olumsuzluklara karşı dilek ve önerilerimizin dikkate alınacağı umuduyla öğrencilerimize, velilerimize, ülkemize yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum” dedi.