“YANGININ ŞAİBELİ OLDUĞU AÇIKTIR”

2288

Nilgün KAYA

Ayvalık’ın Hakkıbey Yarımadası’nın Cennet Koyu’nda meydana gelen ve 5 hektarlık alanda etkili olan yangının şaibeli olduğunun açık olduğunu kaydeden Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan, “Biz Ayvalık Çevre Derneği olarak yine birilerinin Hakkıbey Yarımadasının Tabiat Parkı sınırlarının içinden çıkarılması planını yaptıklarını düşünmekteyiz” dedi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkının Hakkıbey Yarımadası bölümünde kalan Cennet Koyunda çıkan yangının, tüm Ayvalık’ta yaşayanları ve tüm yaşam savunucularını derinden üzdüğünü belirten Havva Taylan,  “Yangın ciğerlerimizi yakmıştır. Bu yangının nasıl çıktığına dair rapor ne yazık ki henüz hazırlanmamıştır. Ancak yangının şaibeli olduğu açıktır. Çünkü 2009 yılında revize etmek istedikleri Ayvalık Adaları Tabiat Parkı plan hükümleri arasında Hakkıbey Yarımadası, Tabiat Parkı sınırlarının dışında bırakılmak istenmiştir. Hatta 2008 yılında Sabancılar Hakkıbey Yarımadasında izinsiz altyapı ve sondaj çalışmaları yapmışlardı. Bizler 2004 revizesine dayanarak o dönem sözcülüğünü yaptığım Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Platformu olarak suç duyurusunda bulunmuş ve çalışmaları durdurmuştuk. Şimdi Danıştay 6. Dairesinden çıkan kesin onama ile 2004 revizesi geçerli konuma gelmiş ve Hakkıbey Yarımadası Tabiat Parkı sınırları içinde kalmıştır.  Biz Ayvalık Çevre Derneği olarak yine birilerinin Hakkıbey Yarımadasının Tabiat Parkı sınırlarının içinden çıkarılması planını yaptıklarını düşünmekteyiz”

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TABİAT PARKI HİÇBİR ŞEKİLDE KORUNMUYOR”

“Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkı olmasına rağmen hiçbir şekilde korunmamaktadır. Ne yazık ki herkes elini kolunu sallaya sallaya Tabiat Parkının içinde gezebilmektedir. Oysa 2007 yılında Tabiat Parkında kontrolsüz gezilerin yapılmaması amacı ile en az lise mezunu olan istekli kişiler arasından seçilen; aralarında derneğimizin başkan yardımcısı Kadri Kaya’nın da olduğu 37 Alan Kılavuzu yetiştirilmiştir. Yine ne yazık ki aradan 10 yıl gibi bir zaman geçmesine karşın, alan kılavuzları görevlendirilmemiştir.  Ayrıca Milli Parklar Müdürlüğü Ayvalık’tan kaldırılarak Burhaniye’ye taşınmıştır. Kısacası Tabiat Parkımız korumasız bırakılmış, kurda kuşa yem edilmiştir. Ayvalık Çevre Derneği olarak en kısa zamanda yangının çıkma nedenini açıklayan raporu isteyeceğiz. Bizler yetkilileri göreve çağırmaktayız.  Bu yangınların tekrar yaşanmaması için ivedi olarak Alan Kılavuzları görevlendirilmeli, Milli Parklar Müdürlüğü yeniden Ayvalık’a taşınmalı, koruma önlemleri hızla alınmalıdır. Yine denize kıyısı olan tek Tabiat Parkı, bizim tabiat parkımızdır. Biran önce deniz itfaiyesi kurulmalı, olası yangınlara önlem alınmalıdır. Herkes şunu bilmelidir ki, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı tüm Ayvalıklılar tarafından korunacaktır ve yapılaşmaya asla izin verilmeyecektir. Danıştay da bu kararı onamıştır” dedi.