MAHKEME KARAR VERDİ; ‘AYVALIK’TAKİ BALIK ÇİFTLİKLERİ ÇED’E TABİ’

Nilgün KAYA

Ayvalık’ın Balık ve Çiçek adaları yakınlarında, Mavi Bayraklı Engürü Plajına birkaç km mesafede kurulan balık çiftliklerine karşı açılan dava sonuçlandı.

Ağ kafeslerde yıllık 500 ton kapasiteli çipura-levrek yetiştiriciliği yapılmak üzere kurulan iki balık çiftliği için ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptalini isteyen davada mahkeme kararını verdi. Balıkesir İdare Mahkemesinde,  Ayvalık Tabiat Derneği tarafından Balıkesir Valiliğine karşı açılan ve Ayvalık Kent Konseyinin de müdahil olduğu davadan ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED gerekli değildir işleminde hukuka uyarlık görülmediği ve bu nedenle dava konusu işlemin iptali’ kararı çıktı.

“ÇED RAPORUNA TABİDİRLER”

‘2871 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği bir arada değerlendirildiğinde, kültür balıkçılığı yetiştirme alanı olarak belirlenen bölgelerde uygulanacak birden fazla projede, proje kapasitelerinin 1000 ton/yıldan daha küçük alanda etaplar halinde gerçekleştirilmek istenilmesi durumunda projeler bir bütün olarak değerlendirilmek suretiyle projelerin toplam kapasitesinin 1000 ton/yıl kapasitesine ulaşması halinde kültür balıkçılığı projeleri hakkında ÇED yönetmeliği düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi görüş, aynı alanda yapılması planlanan kültür balıkçılığı toplam üretim miktarının 1000 ton/yıldan fazla olmasına karşın , bu alanda aynı amaçla yapılacak kültür balıkçılığı projelerinin bölünerek 1000 ton/yıldan daha küçük kapasitede gerçekleştirilmek suretiyle çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlamaktan kaçınılması sonucunu doğuracaktır’ denilen kararda,aynı amaçla yapılması planlanan dava konusu tesislerin birbirine olan yakın mesafesi ve işletilmeye başlamaları durumunda bölge ekosisteminin çeşitli çevresel etkilere maruz kalacağının da dikkate alındığı vurgulandı.