AYVALIK’TA YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

783

 

Nilgün KAYA

Ayvalık Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını 4 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Nusret Kantarcı Fisher, Ufuk Ova, Muhittin Tüfekçi ve Şeref Akın ‘ın mazeretleri nedeniyle katılamadığı Ocak ayı meclis toplantısı, saat 10.00’da Orhan Peker Sanat Galerisi’nde yapıldı.  Toplantı başında bağımsız meclis üyesi Halil Gür, Ak partili üye Oğuz Başkurt ve DSP’li üye Özge Toygar tarafından verilen ve ‘geçtiğimiz aylarda Mülkiye müfettişlerince yapılan denetime ait raporun belediye meclis toplantısında okunması ve değerlendirilmesi ve raporun birere örneğinin her siyasi parti grubuna ve bağımsız üyeleri imza karşılığı verilmesini’ içeren önerge yapılan oylamada, oy çokluğu ile kabul edilmedi. Konuyla ilgili söz alan Halil Gür, “Bir denetime ait raporun okunması gerekir. Mülkiye Müfettişi inceleme yapıyor bunu bilmek isteriz. Yanlış yapmamak açısından bizim için önemli” dedi. Başkan, ‘size raporu göndeririz’ diyerek diğer önergeyi okudu.

Bağımsız üyeler Halil Gür, Firdevs Türkyılmaz, Merih Arslan, Arif Tünek ve Ufuk Turan tarafından verilen ve ‘Son aylarda imar planı değişikliği talepleri belediye meclisi gündeminde yoğun olarak yer almaktadır. Bu talepler ilk anda haklı görünseler de çocuk bahçesi, park, yeşil alan gibi özelikler taşıyan parsellerin niteliklerinin değiştirilmesi kat ya da yoğunluk artırımı gibi taleplerin yerine getirilmesi en azından ada bazındaki bütünlüğü zorlayarak planlama dışına çıkacak yoğunluk artışlarına neden olabilir. Bu anlamdaki plan değişiklikleri plan ana kararlarını etkileyebilir. Bu çerçevede bütünü değerlendirmeden tek tek ve parsel bazında yapılacak olan değişiklikleri, ‘Kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan’ anlamında da 1/25 bin ölçekli nazım imar planının yeniden değerlendirilmesini gerektirecek bir boyuta ulaşabilir. İmar plan taleplerinin tek tek değerlendirilmesi yerine taleplerin ortak paydası bulunarak revizyon imar planı kapsamında değerlendirilmesi yerinde olacaktır’ yönündeki önergesi üzerine belediye başkanı, ‘Biz göreve geldiğimizden bu yana Ayvalık’ta 1 metre kare yer açmadık. Ayvalık’ın sit alanlarının, tabiat parkının korunması gerektiğini her yerde söylüyoruz. Biz Ayvalık’ın imara açılması taraftarı değiliz, büyükşehir belediyesi ve anıtlar kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir. Onun dışında bu tavsiyeleri doğru buluyorum. Bugün Ayvalık’ta imarla ilgili sıkıntılar var. Bu da dayanıklılıkla ilgilidir. Onun dışında biz kimsenin işini koşturmayız. Bizdendir, bizden değildir politikası yürütmedik, yürütmeyeceğiz’ yanıtını verdi.

2017 yılı içinde meclisin hangi gün toplanacağının tespiti ve 2017 yılı için meclisin izin ayı tespiti, Ocak ayının ilk iki gündem maddesi oldu. Meclisin her ayın ilk Çarşambası olan toplantıların aynı gün yapılmasına devam edilmesine oy birliği ile karar verildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 12 ay meclis yapılması ve meclis toplantılarının görüntülü ve sesli kayıt yapılması da oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantı ve ihtisas komisyonuna katılan meclis üyelerine verilecek 109,16 liralık huzur hakkı konusunda Ali Gür, “Meclis üyelerine bu hakkın verilmemesi ya da biz kurucu meclisiz huzur hakkı toplanıp bir park yapabiliriz” cümlesine başkan, “Bu parayı size ödemek zorundayız çünkü kanun böyle. Biz kanunların üstüne çıkamayız” dedi. CHP Grubu paradan bir lirasının ceplerine girmediğini ve hayır işlerine harcadıklarını söyleyen başkan, “Belki sizde öyle yapıyorsunuzdur. Toplanıp birlikte de yapılabilir” dedi.

Denetim komisyonu seçimi gündemin dördüncü maddesi oldu. CHP Grubun önerdiği Mehmet Ali Tuncer ve Dilek Saraçoğlu ile bağımsız grubun önerdiği Halil Gür, denetim komisyonuna seçildi. Diğer madde olan denetim komisyonuna katılacak uzmana ücreti günlük brüt 96.06, kamu personeli dışındaki kişilere günlük 192 lira verilmesine ve görev süresi 10 gün olarak belirlendi. Mevcut tam zamanlı sözleşmeli personelin 2017 yılı net aylık ücretleri okundu. 9 personele yeni yılda verilecek net aylık ücretler oy birliği ile kabul edildi.

Ayvalık Belediyesi organizasyon şemasının yenilenmesi konusunda, görevinden ayrılacağı belirtilen belediye başkan yardımcısı Uğur Dündar’a bağlı olan 3 müdürlük (Destek hizmetleri,  Mali Hizmetler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)  Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan’a bağlandı. Ak Partili üyelerin, kaç belediye başkan yardımcısı olduğu, var olan belediye başkanlığı kadrolarından kaçının faal olduğu sorusuna, ‘beş başkan yardımcısı kadrosu olduğu ve üç belediye başkan yardımcısının faal olarak görev yaptığı’ açıklandı.  Belediye başkanı, ‘Her şey baştaki belediye başkanına bağlı’ dedi. Şemadaki değişiklik DSP’li meclis üyesi tarafından ret edilince, belediye başkanı, ‘Ne istiyorsunuz, nasıl bir değişiklik düşünüyorsunuz, başkan mı gitsin’ sorusuna DSP’li üye,” Her şey başkanda biter diyorsunuz ama bir kişiye bu kadar fazla iş yüklendiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.  Üç müdürlüğün Belediye Başkan yardımcısı Gökay Bacan’a bağlanması üzerine imza yetkisinin aktarılması için imza yönergelerinin yenilenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanmış olan çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.  Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanmış olan yönetmeliklerin güncellenmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Belediye başkanlığında münhal bulunan 1 adet TH sınıfı 1. Derece Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet TH sınıfı Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edilen bir diğer madde oldu. 13. Madde belediye başkanlığında münhal bulunan 1 adet TH sınıfı 1. Derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet TH sınıfı 1. Derece Mimar Kadrosunun ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 5620 sayılı kanun uyarınca 2017 mali yılı için 3 personele geçici işçi vizesi alınması oy birliği ile kabul edildi. 15. Madde Zabıta personellerinin fazla çalışma ücretleri olarak 453 lira verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayvalık sınırları içinde bulunan 16 mahallede yapılacak olan kadastro çalışmalarında uygulama ekibi ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için seçilen bazı bilirkişilerin güncellenmesi gündeme gelen konu oldu. Okunan isimler oy birliği ile kabul edildi.

Ayvalık gücü Belediye Spor kulübü sporcularının yurt dışındaki müsabakalarda görevli sayılması toplantının 17. Maddesi oldu. Midilli’de maça gidecek olan basketbolcuların hizmet pasaportu alabilmesi için gerekli onay oy birliği ile verildi.

ALTINOVA UZUNGÖL’E EKOPARK PROJESİ

Altınova Mahallesi Uzungöl Mevkiinde bulunan Ekopark projesi yapımı ile ilgili Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Orman Bakanlığının hibe verdiğini ve bu kompleks için bakanlıklara müracaat edileceğini belirten belediye başkanı, 25 bin metre kare alanda, 3 bin metre kare mesire alanı, 6 bin metre kare meyve bahçesi, 2 büfe, bir restoran, aromatik atölye ve sanat atölyesi olacağı, 6 bin metre kare yürüme alanı, bisiklet yolu, bungalov, triatlon sahası, anıt ağaçlar bölümü ve 36 araçlık otopark yapılacağını, bağış alınamasa bile belediye imkanlarıyla bu işe başlanacağını söyledi.  Bağımsız meclis üyesi Halil Gür, “Son yılarda o bölgede Mavi yengeç olduğu ve bazılarının avlayarak yediği biliniyor. Mavi yengeç’in ekonomik değeri olduğu biliniyor. Belediyenin kontrolünde olmazsa bu hadise bir gelir olarak görüldüğünde talana dönüşebilir” dedi.

Temizlik işleri Müdürlüğü’nün 2017 yılı bütçesine yıl içinde alınması planlanan araçlarla ilgili T cetvelinin eklenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.  Meclis İmar Komisyonundan gelen 10 madde ile 11 yeni konu da mecliste görüşüldü.